Om Fairtrade city Lund

Fairtrade City Lund

I Lunds kommun tycker vi att det är viktigt att arbeta med frågor rörande hållbar och etisk konsumtion, och vi strävar hela tiden efter att bli bättre.

För att en kommun ska kunna diplomeras som Fairtrade City finns det krav på att kommunen köper rättvist handlade produkter. Lunds kommun har jobbat aktivt med detta och sett till att flera olika kategorierrättvist handlade produkter har tagits in i de kommunala avtalen.

De anställda i Lunds kommun har idag möjlighet att köpa in bland annat rättvist handlat (Fairtrade-märkt) kaffe, te, chokladdryck, bananer, kakao, colaläsk, peppar, rörsocker och fotbollar. Kommunstyrelsen har beslutat att alla förvaltningar och nämnder ska välja rättvist handlade produkter så långt det går.

Ett nätverk av engagemang

Fairtrade City Lund är ett nätverk av engagerade personer från ideella föreningar, butiker, näringsliv och kommunen som alla på olika sätt är delaktiga i Fairtrade City-arbetet. En butik kan exempelvis satsa på att ta in rättvisa varor och skylta upp och marknadsföra dem lite extra. Det kan också innebära att en förening anordnar en modevisning med schysst producerade kläder, eller att en arbetsplats erbjuder sina medlemmar rättvist fika. I vissa fall samarbetar olika aktörer kring projekt och aktiviteter. Andra gånger är det i stället en enskild förening, arbetsplats eller butik som ordnar arrangemang eller insatser på egen hand.

Utbildning och sociala krav i upphandlingar

Alla anställda i kommunen har möjlighet att få utbildning inom rättvis handel, Fairtrade och Fairtrade City.

Det är lätt att ta in rättvist handlade produkter i ett ramavtal för livsmedel, men för många produktgrupper, såsom verktyg och elektronik, finns ingen märkning idag. Då kan kommunen i stället själv ställa etiska krav som leverantörerna måste leva upp till. Kraven måste sedan följas upp.

Lunds kommun har beslutat att etiska krav ska ställas i de upphandlingar där det finns risk för brott mot mänskliga rättigheter och grundläggande arbetsvillkor. Sociala mål finns med i Lunds upphandlingspolicy. Inför varje upphandling görs också en bedömning av vilka etiska krav som är relevanta att ställa.

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132