Styrgruppen

Styrgruppen består av personer från kommunen, föreningar, företag och organisationer. Styrgruppen sammanträder minst fyra gånger per år och diskuterar då bland annat aktiviteter, kommunikation och internt arbete som rör Fairtrade.

Ordförande

Ulf Nymark (MP), Kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

Butiker

Mia Larsson, ICA Malmborgs Tuna, ICA Malmborgs Clemenstorget

Anki Nilsson, ICA Malmborgs Clemenstorget

Astrid Deppert, Världsbutiken Klotet

Arbetsplatser och organisationer

Åsa Gustavsson, Kyrka för Fairtrade

Katrina Taylor, ABC

Helena Lindgren, Kommunal

Anna Nilsson, Vision

Claes Nilén, Lunds universitet

Bianca Dennvall, Handelsföreningen (Reko Deli)

Janusz Lipinski, Individuell Människohjälp

Ulf Svärd, ABF

Kommunal verksamhet

Anna Ekblad, Naturskolan

Flaktrim Hani, ungdomsombud

Kommunstyrelsen

Mattias Horrdin (C), Miljö- och hälsoutskottet

Lena Fällström (S),Miljö- och hälsoutskottet

Samordnare

Therese Ek, Fairtrade-samordnare Lunds kommun

Lunds kommun

Telefonnummer
046-359 50 00

Öppettider för medborgarcenter
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 08–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Organisationsnummer
212000-1132