Krav på en Fairtrade city

Varje år gör vi en ny ansökan hos Fairtrade Sverige om att förbli en Fairtrade City. För att omdiplomeras finns ett antal krav att leva upp till.

  • Konsumtion/upphandling: Kommunen som organisation ska ha en tydlig och mätbar målsättning, samt kunna erbjuda och öka konsumtionen av produkter inom kommunens avtal, utifrån principerna för rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner.
  • Styrgrupp: Det ska finnas en styrgrupp som leder och samordnar arbetet med rättvis handel i Lund.
  • Informationsarbete: Kommunen ska bedriva ett aktivt informationsarbete kring rättvis handel och etisk konsumtion, exempelvis genom information till kommunens anställda. Styrgruppen ansvarar för att samordna och arrangera minst fyra informationsinsatser om Fairtrade och rättvis handel varje år.

Mer information om kraven hittar du på fairtradesverige.se

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se