Fairtrade på jobbet

På arbetsplatser finns det stor möjlighet att bidra till en mer rättvis världshandel. Vill du att din arbetsplats ska ta ansvar för att det fika som serveras är producerat på ett sätt med respekt för mänskliga rättigheter, där barnarbete och slaveri inte är tillåtet? Ett bra sätt är att servera produkter som är Fairtrade-märkta

Illustration för Fairtradefika

Tips till dig som vill byta till Fairtrade på jobbet:

  • Börja med att fråga er leverantör vilka alternativ som finns. Om de inte har Fairtrade så kan du begära att de tar in det.
  • Kaffe, te, kakao och bananer är vanliga produkter i fikarummet som också är enkelt att byta ut till Fairtrade.
  • Registrera dig på Fairtrade Sveriges hemsida så får du ett fint diplom som du kan sätta upp i fikarummet.

Läs mer på Fairtrade Sveriges hemsida där du också kan registrera din Fairtrade-fikande arbetsplats och få ett diplom:

>> Fairtrade på jobbet

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se