Fairtrade City Lund

Lund är en Fairtrade City sedan 2007. Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion.

Tillsammans gör vi skillnad

Det är viktigt att inte glömma bort att saker som vi tar för givet här, som rätten att gå med i fackförbund, en lön som vi kan leva på och att våra barn har möjlighet att gå i skolan, inte är en självklarhet överallt. Genom att välja rättvist handlade och Fairtrade-märkta varor skapar du möjligheter till förändring och bidrar till att odlare och anställda kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor

Faktaansvarig: Strategiska utvecklingsavdelningen, kommunkontoret

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se