Fairtrade City Lund

Lund är en Fairtrade City sedan 2007. Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. I år firar vi alltså tioårsjubileum!

Tillsammans gör vi skillnad

Det är viktigt att inte glömma bort att saker som vi tar för givet här, som rätten att gå med i fackförbund, en lön som vi kan leva på och att våra barn har möjlighet att gå i skolan, inte är en självklarhet överallt. Genom att välja rättvist handlade och Fairtrade-märkta varor skapar du möjligheter till förändring och bidrar till att odlare och anställda kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor

Faktaansvarig: Strategiska utvecklingsavdelningen, kommunkontoret

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Stortorget 7, Lund
Telefon (växel): 046-359 50 00
E-postkommunkontoret@lund.se