Climathon Lund 2018

Nu är det dags för ett nytt Climathon i Lund, den här gången med fokus på att minska plastens klimatpåverkan. Climathon är en global 24-timmars klimatförändrings-hackathon som sker samtidigt i över 100 städer runt om i världen den 26-27 oktober.

Välkommen till Lunds Climathon!

Vi står inför en rad betydande klimatutmaningar och behöver arbeta tillsammans, över traditionella gränser, för att hitta nya innovativa lösningar. I Lunds Climathon kommer vi fokusera på att minska plastens klimatpåverkan.

För att nå vårt mål behövs nya idéer på en rad områden:

  • Utveckla biobaserad plaster och hitta hållbara källmaterial för plaster
  • Sätt att minska användningen av plastmaterial / sätt att uppmuntra till mer hållbar användning av plastmaterial
  • Digitala lösningar för att spåra plastmaterialer genom hela värdekedjan
  • Designa cirkulära flöden för plastmaterial
  • Ny hållbar produktdesign som ändrar vår syn på samt vårt beteende kopplat till plastanvändning
  • Lösningar för återbruk av plast
  • Sätt som gör det möjligt för hushåll och företag att källsortera plastavfall bättre
  • Bättre lösningar för sortering av insamlat plastavfall
  • Återvinning av all plast från förpackningar till byggavfall, fordonsdelar, elektronik, textiler och andra konsumentprodukter
  • Affärslösningar som ökar efterfrågan på återvunnen plast

Hur kan jag vara med?

OBS: Climathon Lund 2018 är nu fullt och anmälan är stängd.

Vi söker deltagare med olika bakgrund och erfarenheter. Det viktiga är att du har ett brinnande intresse, vill tänka nytt och samarbeta tillsammans med andra, under 24 timmar, för att komma fram till en idé som sedan pitchas inför en jury. Kanske är du student, entreprenör, teknisk expert eller bara en Lundabo med stort intresse för solenergifrågan.

Datum och tid: 26 oktober kl. 11.00 till 27 oktober kl. 11.00
Plats: Ideon Agora, Scheelevägen 15, Lund

Climathon är ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds Renhållningsverk, Climate-KIC, Sysav och Ideon.

Vad händer med idéerna?

Climathon avslutas med att de olika grupperna får pitcha sina förslag för en jury som ger feedback på idéerna och slutligen väljer ut ett vinnande förslag. Målsättningen är att flera av idéerna sedan ska kunna bli verkliga till exempel inom ramen för de deltagande organisationernas verksamheter.

Bakgrund

Årligen skapas runt 280 miljoner ton plast. En stor del av denna plast används i engångsmaterial men plast finns i de flesta produktgrupper där de mest betydande förutom förpackningar är byggnader, fordon och elektronik. Plast är ett mycket användbart och mångsidigt material med mycket stora fördelar inom många områden. I många sammanhang är alternativen till plast dyra, betydligt sämre och har stora miljömässiga nackdelar. Samtidigt följer en rad problem med dagens plastanvändning. Några av dessa problem är att plasten i de flesta fall har fossilt ursprung vilket ger oönskade Co2 utsläpp då plasten bränns. Det finns en stor mängd olika plasttyper vilket ger svårigheter inom avfallshanteringen. Ytterligare problem är att många plaster avger giftiga ämnen och de mikroplaster som sprider sig i naturen och vars påverkan ännu till stor del är okänd.
I Sverige faller plastförpackningar under producentansvaret vilket leder till en del materialåtervinning av plast. Denna återvinning innefattar dock inte övriga användningsområden. Insamlingsgraden är låg jämfört med andra avfallsfraktioner, ca 50%. En betydande andel av de plastförpackningar som samlas in återvinns dock inte utan går till förbränning. Av all plast som används i Sverige återvinns endast 16%. Svenska återvinningsgraden är ändå hög om man jämför med resten av EU eller internationellt.

 

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/climathon

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se