Miljö, klimat och hållbarhet

I Hållbara Lund ska det vara lätt att leva miljö- och klimatsmart!

hållbara Lund

Lunds kommun strävar efter att vara ledande inom miljö- och klimatfrågor. Miljötänk ska genomsyra vår verksamhet och din vardag. För att lyckas med det krävs beslutsamhet, kunskap och mod att fatta rätt beslut.

Kommun, universitet, näringsliv, ideell sektor och medborgare har alla en viktig roll för att nå våra högt satta miljömål. Våra dagliga val, stora som små, påverkar både lokalt, regionalt och globalt, och inte minst påverkar de framtida generationer.

Lunds kommun arbetar för att du som bor och verkar i kommunen ska ha tillgång till kunskap, information, goda exempel och verktyg som gör det enkelt att välja hållbara alternativ.

Tillsammans skapar vi Hållbara Lund!

Tips för en hållbar livsstil

Vill du leva lite mer hållbart? Klimat- och miljöproblem är globala, men ursprung och lösningar är lokala. Det finns många miljösmarta val som du kan göra i din vardag.

Lunds miljöpris

För förtjänstfulla insatser som långsiktigt främjar miljön i Lunds kommun kan enskilda medborgare samt sammanslutningar, föreningar och företag som verkar i kommunen få Lunds miljöpris.

Lunds miljöprogram

LundaEko II är Lunds kommuns miljöprogram. Lunds kommun strävar efter att vara ledande inom miljö- och klimatfrågor.

Miljöanslaget

Har du ett miljöprojekt på gång med idéer som leder till en bättre miljö i Lund? Föreningar och ideella organisationer kan söka pengar från Lunds kommuns miljöanslag.

Faktaansvarig: Strategiska utvecklingsavdelningen, kommunkontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/hallbaralund

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se