LundaKem

LundaKem - Kemikalieplanen för Lunds kommun

Kemikalieplanen är ett verktyg för att nå miljömålen i kommunens miljöprogram LundaEko II och minska Lundabornas exponering för kemikalier.

Åtgärderna ska implementeras i kommunens arbete för att minska miljö- och hälsofarliga ämnen. Resultatet följs upp i den årliga miljöredovisningen vilket är viktigt för vidare arbete med kemikalieplanen. Kemikalieplanen kommer att omfatta tre år, därefter kommer den att revideras.

Kemikalieplanen ska strukturera upp arbetet som i delar redan pågår med att minska kemikaliebelastningen och vara ett stöd i att nå mål inom LundaEko II.

Planen är antagen av kommunfullmäktige den 27 september 2018.

Vill du veta mer om LundaKem kan du kontakta

Malin Alnemo, miljöinspektör
Telefon: 046 -359 52 68
E-post: malin.alnemo@lund.se

Relaterad information

Faktaansvarig: Miljöförvaltningen

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/lundakem

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se