Hushållet

I ditt hem använder du dagligen en stor mängd produkter som innehåller kemikalier. Flera av dessa kemiska produkter kan vara skadliga för hälsan eller miljön.

Det är allt från rengöringsmedel, hygienartiklar till plastleksaker med mjukgörare, kläder med impregneringsmedel och hemelektronik.Antibakteriella produkter kan innehålla ämnet Triclosan som är skadligt för miljön. Det finns dessutom risk att bakterierna utvecklar motståndskraft mot ämnet.

Många tycker att det är bekvämt att hälla ut eller slänga kemikalieroch gamla läkemedel i sitt avlopp hemma. Men det du slänger i toaletten, handfatet eller golvbrunnen hamnar i våra sjöar och vattendrag och kan leda till störningar i vår miljö.

Fråga din butik när du handlar

När du köper en vara kan du alltid fråga i din butik om den innehåller farliga kemikalier. Om varan innehåller mer än 0,1 procent av ett ämne som finns med på EU:s kandidatförteckning, har du rätt att få veta detta inom 45 dagar. Butiken är skyldig att lämna dig information.

EU:s kandidatförteckning

Ämnen som tas upp i kandidatförteckningen har egenskaper som kan medföra allvarliga och bestående effekter på människors hälsa och på miljön. Förteckningen fylls på kontinuerligt med nya ämnen efter förslag från EU:s medlemsstater.

Hur ser jag vad varan innehåller?

Farliga kemikalier ska ha märkning på förpackningen med information om riskerna med produkten och hur den ska hanteras på ett säkert sätt.

Kemiska produkter som till exempel tvättmedel och målarfärg ska märkas med risk- och skyddsinformation. En kemisk produkt är ett kemiskt ämne eller en blandning av kemiska ämnen. Det är den kemiska sammansättningen som är avgörande för produktens funktion.

En möbel eller ett klädesplagg kan också innehålla kemiska ämnen men här är det formen eller designen som är avgörande för dess funktion. När kemiska ämnen ingår i en sådan vara finns inget krav på information.

Rapid Alert System – information om farliga konsumentprodukter

Rapid Alert System är ett informations- och varningssystem där länderna inom EU informerar varandra om farliga konsumentprodukter som återkallats av olika skäl till exempel på grund av otillåtna kemikalier.

Rapid Alert System

Förvaring av kemikalier i hemmet

Förvara dina kemikalier på ett säkert sätt i. Kemikalier ska förvaras utom räckhåll för barn, helst i ett särskilt låst skåp. Förvara alltid kemikalierna i sin ursprungsförpackning och se till att etiketten är läsbar. Kemikalierna ska förvaras på sådant sätt att de inte kan läcka ut i avloppet. Gamla kemikalier lämnar du till din miljöstation som farligt avfall.

Bekämpningsmedel i trädgården

Om du vill sprida bekämpningsmedel i din privata trädgård eller koloni så behöver du för det mesta ingen anmälan eller tillstånd från miljönämnden. Men tänk på att aldrig sprida bekämpningsmedel där barn vistas. Har du egen brunn för dricksvatten bör du inte sprida bekämpningsmedel närmare än 12 meter från brunnen.

Bekämpning inom vattenskyddsområde

Bor du inom ett skyddsområde för en vattentäkt kan det vara helt förbjudet att använda bekämpningsmedel även för privat bruk. Tänk på att de kemiska bekämpningsmedel som du använder kan spridas långa vägar. De giftiga ämnena stannar ofta kvar länge i naturen och kan när de når vatten spridas till känsliga områden.

Använd godkända bekämpningsmedel

Det är Kemikalieinspektionen som godkänner bekämpningsmedel för den svenska marknaden. Produkter med klassning 1L och 2L får endast användas för yrkesmässigt bruk. Yrkesmässig spridning kräver också ett behörighetsintyg. Privatpersoner får endast använda produkter som tillhör klass 3.

Tips för dig

  • Rensa ut. Titta igenom vilka kemiska produkter och hygienartiklar du har hemma. Läs innehållsförteckningen/märkningen och ta bort produkter med farliga ämnen och produkter du inte behöver.
  • Köp miljömärkta produkter. Genom att köpa miljömärkta produkter minskar du användningen av farliga kemiska produkter. På konsumentverkets hemsida finns mer information om miljömärkning; hur märkena ser ut och vilka märken som är seriösa.
  • Skaffa information. Lär dig namnet på några kemikalier som du vill undvika. Titta till exempel på innehållsförteckningen för kosmetiska och hygieniska produkter så att produkten inte innehåller dessa kemikalier.
  • Sortera avfallet och lämna in farligt avfall. Lämna in allt miljöfarligt avfall på närmsta miljöstation. Information om miljöstationer i Lund hittar du här:
    Återvinningscentraler, stationer
  • Lämna in gamla läkemedel. Det är viktigt att du inte slänger gamla läkemedel i soptunnan eller spolar ned dem i avloppet. Läkemedelsresterna passerar orenat reningsverken ut i vattendragen. Lämna istället dina gamla läkemedel på närmaste apotek.

Faktaansvarig: Miljöförvaltningen

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se