Kemikalier

I ditt hem använder du dagligen en stor mängd produkter som innehåller kemikalier. Flera av dessa kemiska produkter kan vara skadliga för hälsan eller miljön.

Vilka produkter du väljer att köpa och hur du hanterar dem är en av de viktigaste frågorna för ett hållbart samhälle. Läs mer om hur du kan bidra till en bättre miljö på våra sidor om bilen och hushållet.

Farligt avfall ska lämnas på miljöstation som finns på återvinningscentralerna.

Farligt avfall

Kemikalier i hushållet

I ditt hem använder du dagligen en stor mängd produkter som innehåller kemikalier. Flera av dessa kemiska produkter kan vara skadliga för hälsan eller miljön.

Det är allt från rengöringsmedel, hygienartiklar till plastleksaker med mjukgörare, kläder med impregneringsmedel och hemelektronik. Antibakteriella produkter kan innehålla ämnet Triclosan som är skadligt för miljön. Det finns dessutom risk att bakterierna utvecklar motståndskraft mot ämnet.

Många tycker att det är bekvämt att hälla ut eller slänga kemikalier och gamla läkemedel i sitt avlopp hemma. Men det du slänger i toaletten, handfatet eller golvbrunnen hamnar i våra sjöar och vattendrag och kan leda till störningar i vår miljö.

Renhållningsverkets sorteringsguide

Förvaring av kemikalier i hemmet

Förvara dina kemikalier på ett säkert sätt i. Kemikalier ska förvaras utom räckhåll för barn, helst i ett särskilt låst skåp. Förvara alltid kemikalierna i sin ursprungsförpackning och se till att etiketten är läsbar. Kemikalierna ska förvaras på sådant sätt att de inte kan läcka ut i avloppet. Gamla kemikalier lämnar du till din miljöstation som farligt avfall.

Bekämpningsmedel i trädgården

Om du vill sprida bekämpningsmedel i din privata trädgård eller koloni så behöver du för det mesta ingen anmälan eller tillstånd från miljönämnden. Men tänk på att aldrig sprida bekämpningsmedel där barn vistas. Har du egen brunn för dricksvatten bör du inte sprida bekämpningsmedel närmare än 12 meter från brunnen.

Använd godkända bekämpningsmedel

Det är Kemikalieinspektionen som godkänner bekämpningsmedel för den svenska marknaden. Produkter med klassning 1L och 2L får endast användas för yrkesmässigt bruk. Yrkesmässig spridning kräver också ett behörighetsintyg. Privatpersoner får endast använda produkter som tillhör klass 3.

Bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

Bor du inom ett skyddsområde för en vattentäkt kan det vara helt förbjudet att använda bekämpningsmedel även för privat bruk. Tänk på att de kemiska bekämpningsmedel som du använder kan spridas långa vägar. De giftiga ämnena stannar ofta kvar länge i naturen och kan när de når vatten spridas till känsliga områden.

Rapid Alert System – information om farliga konsumentprodukter

Rapid Alert System är ett informations- och varningssystem där länderna inom EU informerar varandra om farliga konsumentprodukter som återkallats av olika skäl till exempel på grund av otillåtna kemikalier.

Rapid Alert System

Tips för hantering av kemikalier hemma

 • Rensa ut. Titta igenom vilka kemiska produkter och hygienartiklar du har hemma. Läs innehållsförteckningen/märkningen och ta bort produkter med farliga ämnen och produkter du inte behöver.
 • Köp miljömärkta produkter. Genom att köpa miljömärkta produkter minskar du användningen av farliga kemiska produkter. På konsumentverkets hemsida finns mer information om miljömärkning; hur märkena ser ut och vilka märken som är seriösa.
 • Skaffa information. Lär dig namnet på några kemikalier som du vill undvika. Titta till exempel på innehållsförteckningen för kosmetiska och hygieniska produkter så att produkten inte innehåller dessa kemikalier.
 • Sortera avfallet och lämna in farligt avfall. Lämna in allt miljöfarligt avfall på närmsta miljöstation. Information om miljöstationer i Lund hittar du här:
  Återvinningscentraler, stationer
 • Lämna in gamla läkemedel. Det är viktigt att du inte slänger gamla läkemedel i soptunnan eller spolar ned dem i avloppet. Läkemedelsresterna passerar orenat reningsverken ut i vattendragen. Lämna istället dina gamla läkemedel på närmaste apotek.

Biltvätt och kemikalier

Biltvätt på gatan är en onödig utsläppskälla. Att tvätta bilen hemma på garageuppfarten kan orsaka utsläpp av kemikalier som är skadliga för miljön. När du skall tvätta bilen är det därför bra om du åker till en automattvätt eller en ”Gör-det-själv-hall”. Där tas det smutsiga vattnet från tvätten hand om och renas.

Att tänka på vid biltvätt:

 • Tvätta bilen i en automattvätt eller i en ”Gör-det-själv-hall”
 • Avsluta biltvätten med att vaxa bilen

Om du trots allt tvättar bilen hemma tänk på följande:

 • Tvätta bilen på ett underlag som grus eller gräs
 • Använd miljöanpassade biltvättmedel

När bilen tvättas på garageuppfarten eller på gatan rinner tvättvattnet ner i gatubrunnarna och ofta rakt ut i närmsta sjö eller vattendrag. Dagvattnet från brunnarna på gatan är inte kopplade till något reningsverk, därför sprids kemikalier och miljöfarliga ämnen rakt ut i naturen.

Om du behöver använda rostborttagningsmedel är medel med syra miljömässigt bättre än de lösningsmedelsbaserade.

Att avsluta biltvätten med att vaxa bilen innebär att smutsen inte fastnar lika lätt och att bilen inte behöver tvättas lika ofta.