Jämställdhet

Lunds kommun har anslutit sig till Skånes jämställdhetsstrategi "Ett jämställt Skåne". Arbetet sker systematiskt i samverkan med kommunala och externa aktörer. I strategin finns de prioriterade målen för Skåne och information om hur vi tillsammans kan förverkliga målen utifrån skånska förutsättningar.

De prioriterade områden för jämställdhet som lyfts fram i Ett jämställt Skåne är:

  • En jämn fördelning av makt och inflytande
  • Ekonomisk jämställdhet
  • Jämställd utbildning
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet
  • Jämställd hälsa
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

I Lunds kommun arbetar vi även för att vara en jämställd arbetsgivare. 

Mer information:

Ett jämställt Skåne

Lunds kommun som arbetsgivare