Styrgruppen

Styrgruppen består av personer från kommunen, föreningar, företag och organisationer. Styrgruppen sammanträder minst fyra gånger per år och diskuterar då bland annat aktiviteter, kommunikation och internt arbete som rör Fairtrade.

Ordförande

Camilla Neptune (L)

Vice ordförande

Hedvig Åkesson (KD)

Butiker

Mia Larsson, ICA Malmborgs Tuna, ICA Malmborgs Clemenstorget

Anki Nilsson, ICA Malmborgs Clemenstorget

Astrid Deppert, Världsbutiken Klotet

Arbetsplatser och organisationer

Åsa Gustavsson, Kyrka för Fairtrade

Katrina Taylor, ABC

Helena Lindgren, Kommunal

Anna Nilsson, Vision

Claes Nilén, Lunds universitet

Bianca Dennvall, Handelsföreningen (Reko Deli)

Eva Bengtsson, ABF

Kommunal verksamhet

Karin Svensson Smith (MP)

Anna Ekblad, Naturskolan

Flaktrim Hani, ungdomsombud

Samordnare

Therese Ek, Fairtrade-samordnare Lunds kommun

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se