Ja må Lund leva

21 februari, 2017

I år firar Fairtrade City Lund 10 års-jubileum. Det kommer att uppmärksammas med många aktiviteter under hela året.

Den 14 april 2007 diplomerades Lund som Sveriges tredje Fairtrade city. Mångapersoner från kommunen, ideella föreningar och det privata näringslivet har bidragit tillFairtrade City Lund. Under jubileumsåret kommer vi både se tillbaka och uppmärksamma allt det fantastiska arbete som gjorts, men även blicka framåt och visionera om framtiden. Flera aktiviteter kommer att anordnas under året, håll utkik på vår hemsida och på vår facebook-sida för mer information.

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se