Lunds arbete med miljö och klimat

I Hållbara Lund ska det vara lätt att leva på ett sätt som är vänligt för människor, djur och natur inom planetens gränser. Vi strävar efter att vara ledande inom miljö- och klimatfrågor vilket ska genomsyra vår verksamhet och din vardag.

I Lunds kommun tar vi de utmaningar som finns inom hållbar utveckling på allvar. Kommun, universitet, näringsliv, ideell sektor och medborgare har alla en viktig roll för att bidra till hållbar utveckling. Lunds kommun har länge prioriterat och drivit arbete kring hållbarhetsfrågor och vi vill fortsätta vara en ledande kraft för samarbete och delaktighet. Tillsammans skapar vi hållbara Lund.

I menyn kan du navigera bland våra sidor om kommunens miljö- och hållbarhetsarbete. Här hittar du även användbara länkar för dig som invånare som vill göra mer i din vardag för miljö och klimat.

Följ oss gärna på sociala medier:

Hållbara Lund på Facebook
Hållbara Lund på Instagram

Tillsammans skapar vi Hållbara Lund!

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/miljo_klimat

Kontakt

Kommunkontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Bruksgatan 22, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post:kommunkontoret@lund.se