Energi och transporter

Vilken typ av energi vi använder och hur mycket energi vi gör av med, har en koppling till klimatförändringarna. Att vara energismart både vad gäller el som transporter är en del av att vara en hållbar konsument.

Enkla tips för ett energismart hem

 • Använd vattenkokare och koka bara den mängd vatten som du behöver. En extra kopp vatten i vattenkokaren varje dag under en vecka motsvarar en elanvändning på upp till 2,4 kWh.
 • Skaffa grenuttag med strömbrytare så att du kan stänga av alla apparater med en knapptryckning. Dra även ut mobilladdaren när den inte används. Standby-förbrukningen utgör ungefär 8 procent av hushållens genomsnittliga energianvändning.
 • Tina mat i kylskåpet. Den frysta maten ger kylskåpet bonuskyla.
 • Fyll hela tvättmaskinen när du tvättar. Ibland räcker det att vädra kläderna, så tvätta bara när du verkligen behöver.
 • Lufttorka tvätten när det går. Torktumlare drar mycket el.
 • Släck efter dig. Låt tomma rum bli mörka rum.
 • Ät mer vegetariskt. Undviker du nötkött en gång i veckan under ett år minskar du växthusgasutsläppen med 50 kilo.
 • Sortera ut matavfall så att det kan bli biogas. Sortera även övriga sopor.
 • Sänk innetemperaturen. Varje grads sänkning innebär en energibesparing på upp mot 10 procent per år.
 • Byt till lågenergilampor. I vanliga glödlampor går 95 procent av energin till spillo.

Större åtgärder

 • Se över ditt elavtal. Byt till el märkt med Bra miljöval. Den elen kommer från förnyelsebara energikällor och är bara något öre dyrare än vanlig el.
 • Tilläggsisolera ditt hus.

Energispartips för resor

 • De flesta transporter i Sverige är under fem kilometer. Då kan du passa på att cykla eller gå.
 • Kontrollera att du har rätt tryck i dina bildäck. Det gör att du minskar bilens bränsleförbrukning.
 • Sänk hastigheten så drar bilen mindre bränsle. Om du kör 90 km/h istället för 110 km/h minskar förbrukningen med 1-1,5 dl per mil. Och – det är säkrare!
 • Lär dig EcoDriving, en körteknik som minskar bilens bränsleförbrukning med ungefär 10 procent.
 • Välj tåg eller buss framför flyg när du reser längre sträckor.
 • Väljer tåg eller buss istället för bil om du pendlar.

Större åtgärder för resande

 • Byt till elbil, gasbil (tankas på biogas) eller en bränslesnål bil. 
 • Behöver du inte regelbundet en egen bil kan du gå med i en bilpool.

Har du frågor om energi?

Funderar du på solceller till villan? Laddstolpar till bostadsrättföreningen? Du är välkommen att vända dig till oss på energi- och klimatrådgivningen så kan vi tillsammans diskutera möjliga lösningar.

 

Relaterad information