Invånare och hållbar livsstil

Lunds kommuns mål inom klimat och miljö gäller inte bara organisationen, utan även Lund som geografisk område. I Lund ska det vara lätt att leva en hållbar livsstil.

Men vad är då en hållbar livsstil? Det är en livsstil som bidrar till en hållbar samhällsutveckling utifrån ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Genom att leva hållbart lever du ett bra liv, utan att äventyra kommande generationers behov. 

Här har vi samlat lite information och tips om hur du kan bidra till en mer hållbar utveckling i Lund. 

Så kan du mäta dina utsläpp

Koldioxidavtryck och ekologiskt avtryck är två vanliga sätt att mäta hur stora utsläpp och hur stor inverkan på planeten som ditt sätt att leva har.

Koldioxidavtryck

Ett vanligt sätt att räkna hur hållbart vi lever är att mäta konsumtionens koldioxidavtryck. I Sverige är det cirka 9 ton växthusgasutsläppe per person och år.  Nästan 2/3 av utsläppen kommer från hushållens konsumtion och 1/3 från offentlig konsumtion (till exempel investeringar i byggnader, maskiner m.m.). Hushållens konsumtion kan framför allt delas in i tre stora områden: livsmedel, transporter och övrigt. För att leva hållbart och klara Parisavtalet behöver utsläppen för det globala genomsnittet vara cirka 1 ton per år.

Läs mer om koldioxidavtryck på Naturvårdsverkets hemsida

Ekologiskt fotavtryck

Ett annat sätt är att mäta hur mycket resurser en person förbrukar är att titta på det ekologiska fotavtrycket. Det mäter den yta som behövs för att försörja en människa eller ett land. Om alla levde som vi gör i Sverige så skulle världens befolkning behöva fyra jordklot.

Läs mer på Världsnaturfondens hemsida om ekologiskt fotavtryck

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/hallbar_livsstil