Fairtrade City Lund

Inom Lund Fairtrade City arbetar vi för att bidra till en rättvis världshandel som en del av Agenda 2030, med engagemang för mänskliga rättigheter och miljö. Fairtrade City är ett samarbete mellan kommunen, näringsliv och ideell sektor.

Vi är en Fairtrade City 2018

Fairtrade och hållbar utveckling

För att en vara ska bli Fairtrade-märkt måste en rad krav i handelskedjan vara uppfyllda. Kraven bygger på internationella Fairtrade-kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling.

Ekonomisk utveckling

Genom Fairtrade får certifierade odlare tillgång till en större internationell marknad och möjlighet till ökad försäljning, vilket ger en tryggare försörjning. Kriterierna innebär också successivt höjda lönenivåer för anställda samt ett minimipris för råvaran i förhandlingen mellan odlare och köpare.

Social utveckling

Vid försäljning av råvaran får odlarna en Fairtrade-premie. Den används till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet, till exempel i hälsovård, utbildning, infrastruktur ochförbättringar inom produktionen. Besluten för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna. Dessa beslut är en viktig del i demokratiutvecklingen tillsammans med en rad andra kriterier för bland annat ickediskriminering, jämställdhet och inflytande på arbetsplatsen.

Miljömässig utveckling

Miljökriterierna handlar bland annat om förbud mot skadliga bekämpningsmedel, ansvar för grund- och ytvatten, skydd av utrotningshotade arter, hänsyn till biologisk mångfald och buffertzoner för att skydda känsliga naturområden. Dessutom används ofta Fairtrade-premien för en omställning till ekologisk produktion, vilket ger odlaren ytterligare etthögre pris för råvaran.

Läs mer om Fairtrades kriterier och kontroller

Engagera dig för rättvis handel

Du kan engagera dig för Fairtrade och rättvis på olika sätt. Läs med om hur på Fairtrade Sveriges hemsida:

Utbilda dig till ambassadör

Påverka i din butik

Fairtrade på jobbet

Delta i Fairtrade Challenge

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/fairtrade