Miljöanslag för föreningar och ideella organisationer

Har du ett projekt på gång med idéer som leder till en bättre miljö i Lund? Föreningar och ideella organisationer kan söka pengar från Lunds kommuns miljöanslag. Ansökan för detta året ska göras senast den 15 november.

Miljöanslaget ska användas för ändamål som bidrar till en ekologisk hållbar utveckling och gynnar en god miljö i Lunds kommun. Under Relaterad information nedan kan du läsa om reglerna för Lunds kommuns miljöanslag. Det är kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott som fattar beslut om tilldelning av medel. Beslutet kan inte överklagas.

Ansök om miljöanslag

Nedan hittar du den blankett som ska användas vid ansökan. Det är bara föreningar och organisationer som kan söka medel, inte enskilda personer eller företag.

Ansök senast den 15 november.

Regler för Lunds kommuns miljöanslag

Blankett för ansökan om miljöanslag

Vid frågor

Kontakta hållbarhetsenheten, telefon 046-35 64 01 om du har några frågor.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/miljoanslag