Lunds arbete för ekologisk hållbarhet

Lunds kommun strävar efter att vara ledande inom miljö- och klimatfrågor. Miljötänk ska genomsyra vår verksamhet och din vardag.

I Lunds kommun tar vi de utmaningar som finns inom hållbar utveckling på allvar. Kommun, universitet, näringsliv, ideell sektor och medborgare har alla en viktig roll för att nå våra högt satta mål. Vägledande i kommunens miljöarbete är vår policy för hållbar utveckling tillsammans med LundaEko II, Lunds kommuns program för ekologiskt hållbar utveckling 2014-2020. Du kan läsa om alla våra mål i LundaEko, hur vi arbetar för att uppnå dem och hur måluppfyllelsen går i menyn.

Nytt LundaEko ute på remiss

Just nu tar vi fram ett nytt LundaEko som ska gälla fram till 2030. Alla som bor och verkar i Lunds kommun berörs av de områden som LundaEko sätter mål för. Vi vill gärna ha dina tankar på programmet genom att svara på remissen via e-tjänsten som du hittar längre ner på sidan. 30 november är sista dag att svara.

Följ oss gärna på sociala medier

På Facebook och Instagram uppdaterar vi nästan dagligen vårt hållbarhetsarbete, tipsar om hållbarhetsevent i Lund och uppmärksammar goda exempel från andra.

Hållbara Lund på Facebook
Hållbara Lund på Instagram

Tillsammans skapar vi Hållbara Lund!

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/lundaeko