Namnsättning

Det är kommunen som sätter namn påkvarter,gator, vissabyggnader,parkerochallmänna platser. Det vanligaste är att namn sätts i samband medplanläggningenav ett nytt område men ibland kan namn ändras eller komma till i samband med förtätning och ombyggnad i äldre områden.

I kommunens namnwiki kan du läsa historien bakom många av kommunens namn. Här finns även mer information om beslutsgången och den rådgörande referensgruppen för namnärenden.

Lunds kommuns namnwiki

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/lundanamn

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se