Namnsättning

Det är kommunen som sätter namn på kvarter, gator, vissa byggnader, parker och allmänna platser.

Det vanligaste är att namn sätts i samband med planläggningen av ett nytt område men ibland kan namn ändras eller komma till i samband med förtätning och ombyggnad i äldre områden.

I kommunens namnwiki kan du läsa historien bakom många av kommunens namn. Här finns även mer information om beslutsgången och den rådgörande referensgruppen för namnärenden.

Lunds kommuns namnwiki

 

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/lundanamn

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se