Namnsättning

Det är kommunen som sätter namn på kvarter, gator, vissa byggnader, parker och allmänna platser. Det vanligaste är att namn sätts i samband med planläggningen av ett nytt område men ibland kan namn ändras eller komma till i samband med förtätning och ombyggnad i äldre områden. 

I kommunens namnwiki kan du läsa historien bakom många av kommunens namn. Här finns även mer information om beslutsgången och den rådgörande referensgruppen för namnärenden.  

Lunds kommuns namnwiki

 

 

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/lundanamn

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se