Kartor

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartor används ofta som underlag för bygglovsansökan vid exempelvis nybyggnation eller tillbyggnad. Det finns flera typer av nybyggnadskartor och du kan beställa alla hos stadsbyggnadskontoret.

Mer om nybyggnadskartor och hur du beställer

Andra kartor

Du kan beställa digitalt kartunderlagoch tryckta kartor från lantmäteriavdelningen. Ofta innebär det en avgift, du får i så fall en kostnadsuppgift först. Kontakta:

Sandra Kvarnhammar, tel046-359 56 08
Heléne Friström, tel 046-359 53 88 eller
Eva Wramner, tel 046-359 54 24

Du kan även skicka ett e-post till kartor@lund.se

Koordinater och höjdsystem

Lunds kommun använder sig av koordinatsystemSWEREF 99 13 30och höjdsystemRH 2000.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se