Beställ kartor

Här kan du läsa mer om hur du beställer kartor så som nybyggnadskartor eller andra kartor.

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskartor används ofta som underlag för bygglovsansökan vid exempelvis nybyggnation eller tillbyggnad. Det finns flera typer av nybyggnadskartor och du kan beställa alla hos stadsbyggnadskontoret.

Mer om nybyggnadskartor och hur du beställer

Underlag för situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Du behöver en situationsplan när du ska söka bygglov. Ska du göra enklare åtgärder kan du själv ladda ned underlag för att göra en situationsplan, du behöver ange adress eller fastighetsbeteckning. Underlaget laddas ned som en PDF-fil i A4- eller A3-format. 

Ladda ned underlag för situtionsplan

Andra kartor

Du kan beställa digitalt kartunderlag från lantmäteriavdelningen. Ofta innebär det en avgift, du får i så fall en kostnadsuppgift först. Kontakta:

Mirela Teskera, tel 046-359 56 08
Heléne Friström, tel 046-359 53 88 eller
Eva Wramner, tel 046-359 54 24

Du kan även skicka ett e-post till kartor@lund.se

Koordinater och höjdsystem

Lunds kommun använder sig av koordinatsystem SWEREF 99 13 30 och höjdsystem RH 2000.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se