Arkiv och ritningar

I stadsbyggnadskontorets digitala ritningsarkiv hittar du ritningar på de flesta hus i Lunds kommun, från slutet av 1800-talet fram till idag. Ju nyare husen är desto mer finns dokumenterat. Från tätorterna öster om Lund finns det få ritningar från tiden före 1974.

Du kan beställa ritningar genom att skicka e-post eller besöka Medborgarcenter som finns i kommunhuset Kristallen, Brotorget 1 i Lund.

Typer av ritningar som finns i arkivet

  • Arkitektritningar
  • Konstruktionsritningar
  • Vatten- och avloppsritningar
  • Ventilationsritningar

Beställa via e-post

Skicka e-post till medborgarcenter@lund.se

Ange gatuadress för vilket hus det gäller. Du får oftast ritningarna inom två arbetsdagar och filformatet är .tif som kan öppnas på de allra flesta datorer. 

Besök oss

Adress: Kristallen, Brotorget 1 

Öppettider: se nedan

Kontakt

Medborgarcenter Kristallen

Postadress Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress Brotorget 1, Lund
Telefon 046-359 75 00
E-post medborgarcenter@lund.se

Öppettider 

Måndagtorsdag kl 0817
Fredag kl 0816

Sommartider (3 juli11 augusti)

Måndagfredag kl 0816