Värmepump

Värmepumpar som utvinner värmen ur mark, ytvatten eller grundvatten skall enligt miljöbalken anmälas till miljönämnden.

Anmälan skall senast göras 6 veckor innan installationen. Särskild blankett kan beställas från miljöförvaltningen eller laddas ner här nedan. Avgiften för anmälan varierar mellan 1900 kr och 5700 kr beroende på anläggnings storlek.

Observera att värmepumpar för utvinning av värme ur luft är undantagna och behöver alltså inte anmälas till miljönämnden.

Mer information

Om du vill ha mer information eller har frågor om värmepumpar är du välkommen att kontakta:

Johanna Sönnergren, miljöinspektör
Telefon: 046- 359 64 04
E-post: johanna.sonnergren@lund.se

Faktaansvarig: Miljöförvaltningen

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se