Småskalig elproduktion

Hur mycket solenergi kan ditt tak ge? Med hjälp av solkartan kan du se potentialen för att producera el från solen på just ditt tak. Kartan är framtagen i samarbete med Kraftringen, LTH och Solar Region Skåne, med bidrag från Region Skånes Miljövårdsfond, och den är gratis tillgänglig för allmänheten.

> Solkartan

OBS! Koppla aldrig in elproducerande anläggning på nätet utan tillstånd från nätägaren! Det är olagligt och kan vara livsfarligt för dem som utför service och underhåll på elnätet. Det gäller även anläggning med stickpropp.

Nätägaren är å sin sida skyldig att efter förfrågan koppla in småskaliga elproducenter på nätet och gratis installera en mätare för den el du levererar. I Lunds kommun är det Skånska Energi, Kraftringen och E.On som äger varsin del av elnätet. Enstaka hushåll kan ligga i Staffanstorps Energis eller Sjöbo Energis nätområden. Vet du inte vem som är nätägare där du bor, se länken till "Nätområden.se".

Elsäkerhetsverket berättar i skriften nedan om elsäkerhet i samband med installation av småskalig sol- och vindel. Skriften vänder sig i första hand till elinstallatörer.

På Energimyndighetens hemsida kan du läsa allmänt om att producera egen el.

I broschyren om solceller kan du läsa det du som privatperson behöver veta när du börjar intressera dig för el från solen.

Den solkarta som tagits fram för Lunds kommun  ger dig information om hur mycket solenergi som ditt tak kan ge.

På Vindlov.se hittar du information om hur det går till att få tillstånd för att bygga vindkraftverk. Informationen är skriven av samtliga myndigheter som är involverade i tillståndsprocessen.

Kontakt

Energi- och klimatrådgivning

Karin Lindholm och Anders Nylander
Telefon: 046-359 75 00 (medborgarcenter)
Telefon direkt Karin: 046-359 58 34
Telefon direkt Anders: 046-359 67 23
E-post: energirad@lund.se
Vill du komma och prata, kan vi boka tid för det. Förfrågan tas gärna emot via e-post.

Transportrådgivning för företag

Tekniska förvaltningen
Telefon växel: 046-359 50 00

Lunds Klimatallians

Karl-Erik Grevendahl, fristående nätverkssamordnare
Telefon: 0706-64 78 58
E-post:karl-erik@grevendahl.com

Energicoach för företag

Anders Nylander
Telefon: 046-359 67 23
E-post: anders.nylander@lund.se