Energi och uppvärmning

Energi- och klimatrådgivning

Alla som bor eller bedriver verksamhet i Lunds kommun kan få gratis energi- och klimatrådgivning. Välkommen med dina frågor om värmesystem, transporter, elavtal, solfångare och annat på tema energi och klimat!

Vi som är energirådgivare heter Karin Lindholm och Anders Nylander.

Insatsprojekt 2017: Solceller på villatak

Under 2017 fokuserar energi- och klimatrådgivningen särskilt på solceller på villatak. Därför anordnar vi föredrag och mässor på detta tema. Vi började i Veberöd den 30 maj med utställning och föredrag och planerar följande föredrag (eventuellt med tillhörande utställning) under september-oktober:

Torna Hällestad: 9 september i samarbete med Lanthandeln

Vallkärra: Datum ej bestämt. I samarbete med Vallkärra Byalag

Genarp: Datum ej bestämt. I samarbete med Genarps Kulturförening

Dalby: Vecka 43. Datum ej bestämt. I samarbete med Dalby byaråd.

Vi erbjuder också en ny typ av rådgivning om solceller, där vi på ett mer systematiskt vis följer er genom processen till att installera solceller. Hör av dig redan idag om du är intresserad!

>Erfarenhet frånn Sol-elmässan i Veberöd

Bli energismart och gör en insats för klimatet!

Många tips och råd finner du här:

>Smarta energi- och klimattips

>Energi- och klimatrådgivarna i Skånes gemensamma hemsida, www.ekrs.se

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/energirad

Kontakt

Energi- och klimatrådgivning

Karin Lindholm, energi- och klimatrådgivare
Telefon: 046-359 58 34
E-post:energirad@lund.se
Telefontider:kontorstid tisdag-fredag.Om du inte får svar, vänligen lämna meddelande på telefonsvararen. Det kan du göra dygnet runt.

Vill du komma och prata kan vi boka tid för det.Förfrågantas gärna emotvia e-post.

Transportrådgivning

Tekniska förvaltningen
Telefon växel: 046-359 50 00

Lunds Klimatallians

Karl-Erik Grevendahl, fristående nätverkssamordnare
Telefon: 0706-64 78 58
E-post:karl-erik@grevendahl.com