Värmepump

Ska du installera värmepump till din fastighet?

Värmepumpar som utvinner värmen ur mark, ytvatten eller grundvatten ska enligt miljöbalken anmälas till miljönämnden.

Anmälan skall senast göras sex veckor innan installationen. Särskild blankett kan beställas från miljöförvaltningen eller laddas ner här nedan.

Vad kostar det?

Handläggningsavgift av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet avseende:

  • Berg- eller grundvattenvärmepump 1-2 borrhål: 2200 kr
  • Berg- eller grundvattenvärmepump 3-10 borrhål: 4400 kr
  • Berg- eller grundvattenvärmepump >10 borrhål: 8800 kr
  • Ytjordvärmepump: 2200 kr

Observera att värmepumpar för utvinning av värme ur luft är undantagna och behöver alltså inte anmälas till miljönämnden.

Om du vill ha mer information eller har frågor är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.

Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se

Faktaansvarig: Miljöförvaltningen

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se