Solenergi

Behöver jag bygglov? Finns det bidrag att söka? Får jag koppla upp min anläggning på elnätet? Detta och lite till försöker vi svara på. Du kan också få bra hjälp och tips från våra energirådgivare.

Stad, sol och kvinna

Skaffa egen solcellsanläggning

Energirådgivarna Skåne har sammanställt en användbar guide i 12 steg för hur du skaffar en egen solcellsanläggning. Guiden hittar du på länken nedan:

Skaffa egen solcellsanläggning

Behöver jag bygglov?

Den 1 augusti 2018 infördes nya regler som innebär attvissa solcells- och solfångaranläggningar inte kräver bygglov. Om du ska sätta upp solceller på ett flerbostadshus inom ett detaljplanerat område krävs det dock bygglov. Klicka dig vidare nedan för att komma till en guide som går igenom hur du söker ditt bygglov:

Bygglovsguide: Montera solfångare eller solceller

Fördjupad information om bygglov för solceller och solfångare

Stöd för solceller

Det finnsett statligt stöd för installation av solceller som alla typer av aktörer kan ta del av, så som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Du kan få stöd med ett engångsbelopp som täcker upp till 20 procent av investeringskostnaden. Klicka dig vidare till energimyndigheten för information om hur du söker investeringsstöd för solceller.

>> Investeringsstöd för solceller

Solelportalen

Solelportalen är en webbplattform av Energimyndigheten med information och oberoende vägledning om solceller. Tanken är att den ska underlätta för dig som är intresserad av att skaffa solceller till att hitta den lösning och göra de beslut som passar dig bäst.

>> Solelportalen

Solkartan

Med solkartan kan du se potentialen för att producera el från solen på just ditt tak. Kartan är framtagen i samarbete med Kraftringen, LTH och Solar Region Skåne, med bidrag från Region Skånes Miljövårdsfond,

>> Solkartan

Får jag koppla upp min anläggning till elnätet?

Det är olagligt att koppla in din elproducerande anläggningpå nätet utan tillstånd från nätägaren. Detkan vara livsfarligt för de som utför service och underhåll på elnätet.

Nätägaren är å sin sida skyldig att efter förfrågan koppla in småskaliga elproducenter på nätet och gratis installera en mätare för den el du levererar. I Lunds kommun är det Skånska Energi, Kraftringen och E.On som äger varsin del av elnätet. Enstaka hushåll kan ligga i Staffanstorps Energis eller Sjöbo Energis nätområden. Vet du inte vem som är nätägare där du bor kan du använda följande länk:

>> Nätområden.se

Vi ger gärna tips och råd!

Vi på energi- och klimatrådgivningen hjälper dig gärna med frågor om solenergi och egna installationer. Välkommen att kontakta oss på:

Telefon:046-359 75 00 (medborgarcenter)
Telefon direkt Karin:046-359 58 34
Telefon direkt Anders:046-359 67 23
E-post:energirad@lund.se

Så här fungerar solfångare och solceller

Solfångare ger varmt vatten genom värmestrålningen från solen. Detta varmvatten kan pumpas runt och värma varmvattenberedare eller vattentankar så att värmen kan sparas.

Solceller ger elektricitet genom ljusstrålningen från solen. Denna el kan användas direkt i huset, lagras i batterier eller matas in på elnätet och säljas.

Kontakt

Energi- och klimatrådgivning

Karin Lindholm, Anders Nylander, Sara Östberg och Jörgen Andersson
Telefon: 046-359 50 00 (medborgarcenter)
Telefon direkt Karin: 046-359 58 34
Telefon direkt Anders: 046-359 67 23
Telefon direkt Sara: 046-359 89 40
Telefon direkt Jörgen:
046-359 37 79
E-post: energirad@lund.se

Energicoach för företag

Anders Nylander
Telefon: 046-359 67 23
E-post: anders.nylander@lund.se