Ny energi- och klimatrådgivare i Lunds kommun

27 januari, 2020

Vi välkomnar Jörgen Andersson som ny energi- och klimatrådgivare i Lunds kommun. Men vad har han gjort tidigare och varför ville han bli rådgivare inom energiområdet?

Bild på Jörgen Andersson, energi- och klimatrådgivare i Lunds kommun. Hej Jörgen, och välkommen som ny energi- och klimatrådgivare i Lunds kommun! Vad har du för bakgrund?
Jag började jobba i Malmö Energis produktionsverksamhet 1984, men övergick ganska snart till att vara projektledare för miljöbesparande lösningar i konkreta uppgifter som reducering av svaveldioxid och kväveoxider.
1987 bytte jag arbete för att börja jobba med distribution av energigas. Mediet var till en början enbart naturgas, men successivt har mängden biogas ökat. Företaget hette Sydgas AB och ägdes av bland andra Lunds Energi.
I Sydgas, sedermera Sydkraft och numera E.ON, var arbetet i grunden under alla år att optimera företagets lönsamhet angående både energiinköp och försäljning. Arbetet medförde att jag fick styra och vägleda drift, underhåll och sälj för att uppnå bästa möjliga resultat för företaget, samtidigt som jag tillgodosåg kundernas behov.

Varför sökte du dig till tjänsten som energi- och klimatrådgivare?
Mitt energi- och miljöintresse startade några år innan Sverige hade folkomröstningen om kärnkraften 1980 – och jag har sedan dess även hunnit byta åsikt … Passionen för energi och miljö har dock stannat kvar och jag arbetar för att hålla nere min egen miljöpåverkan. Resultatet av detta arbete har inneburit höjd livskvalitet och sänkta kostnader. Jag är därför övertygad om att energi- och klimatrådgivare gör skillnad!

På vilket sätt vill du göra skillnad?
Att få återgå till miljöarbete, som från början var anledningen till att jag valde energiområdet, är som att komma tillbaka till det jag brinner för. Nu ska vi tillsammans göra allt för att världen ska komma lindrigt undan efter människans många år av egenmäktigt förfarande. Detta innebär för mig att vi måste slopa blockgränserna – och då menar jag mycket större blockgränser än vi är vana vid. Jag är övertygad om att positiva miljöbesked angående växthuseffekt och global uppvärmning kommer. När i tiden detta blir bestäms av allas vårt gemensamma och viktiga miljöarbete.

 

Kontakt

Energi- och klimatrådgivning

Karin Lindholm, Anders Nylander, Sara Östberg och Jörgen Andersson
Telefon: 046-359 50 00 (medborgarcenter)
Telefon direkt Karin: 046-359 58 34
Telefon direkt Anders: 046-359 67 23
Telefon direkt Sara: 046-359 89 40
Telefon direkt Jörgen:
046-359 37 79
E-post: energirad@lund.se

Energicoach för företag

Anders Nylander
Telefon: 046-359 67 23
E-post: anders.nylander@lund.se