Rätt svar på quizen från Kulturnatten och God Morgon Lund

25 september, 2019

Under Kulturnatten och God Morgon Lund kunde besökarna tävla om kortspelet Klimatkoll genom att svara på vårt quiz. Här får du rätt svar!

Alla vinnare av kortspelet är nu kontaktade. Rätt svar på quizen hittar du nedan med rätt svar understrukna. Se även kommentar och eventuell länk för källa.

Rätt svar Kulturnatten

1. Ungefär hur långt kan du köra en genomsnittlig elbil på den el som ett modernt, stort vindkraftverk producerar på ett varv?
1. 1 kilometer
X. 5 kilometer
2. 10 kilometer

2. Lunds kommun har ett mål om att den kommunala organisationen ska vara fossilbränslefri. Till vilket år ska detta mål vara uppnått?
1. 2020

se mål 4.3 i LundaEko
X. 2022
2. 2025

3. Hur mycket ökade Sveriges köttkonsumtion mellan 1990 och 2012?
1. Inget alls
X. Cirka 10 %
2. Cirka 40 %

Se jordbruksverkets rapport

4. Hur många områden skyddad natur i form av naturreservat, nationalpark och biotopskyddsområde finns det i Lunds kommun?
1. 13
X. 28
2. 41 (Av dessa är idag sex stycken kommunala naturreservat, dvs kommunen har beslutat om dem. Resten beslutas av staten. Det senaste kommunala naturreservatet är Kaninlandet i Torna Hällestad som bildades 2018)

5. Lunds kommun har en kemikalieplan, LundaKem. Planens syfte är att minska medborgarnas exponering för kemikalier samt att arbeta för det nationella miljömålet om en giftfri miljö. Ungefär hur många ton per år har kemikalieanvändningen ökat de senaste 50 åren i världen?
1. Med cirka 40 miljoner ton/år
X. Med cirka 120 miljoner ton/år
2. Med cirka 400 miljoner ton/år

Se Naturvårdsverkets hemsida

6. Vanlig fjärrvärme håller en temperatur på cirka 90°C. Vilken framledningstemperatur (som värmer upp huset eller byggnaden) ska lågtempererad fjärrvärme på Brunnshög hålla?
1. 45°C
X. 55°C
2. 65°C

7. Det finns stora miljövinster med att använda kollektivtrafiken istället bil. Hur många kilo koldioxid sparar du årligen genom att åka tåg Lund C och Malmö C, jämfört med att åka bil motsvarande sträcka? (Jämförelsen är mellan bensindriven Volvo V 70 och tåg).
1. Cirka 1780 kg CO2

Uträkningen har gjorts med hjälp av resejämföraren
X. Cirka 1370 kg CO2
2. Cirka 590 kg CO2

8. Med gröna obligationer kan vi låna pengar till miljöinriktade investeringsprojekt för att främja omställningen till en koldioxidsnål och hållbar utveckling. Hur mycket har Lunds kommun emitterat i gröna obligationer?
1. 950 miljoner kronor
X. 1 350 miljoner kronor

Läs mer om våra gröna obligationer
2. 1 700 miljoner kronor

9. Med hjälp av sopsortering så kan mycket material återanvändas. Hur stor andel av förpackningarna i din butik är gjorda av återvunnet material?
1. Var 3:e förpackning

Svaret hämtat från quiz på Sopor.nu 
X. Var 10:e förpackning
2. Var 20:e förpackning

10. I Lund har vi länge intresserat oss för hur styrning av transportsystemet kan bidra till bland annat våra klimatmål. Till vår hjälp har vi strategin LundaMats ("MaTs" står för miljöanpassat transportsystem). Hur många år firar LundaMaTs?
1. 10 år
X. 20 år

Läs mer om LundaMaTs
2. 30 år

Rätt svar God Morgon Lund

1. Många arbetspendlar till och från Lund. Det finns stora miljövinster med att använda kollektivtrafiken istället för att köra bil. Hur många kilo koldioxid sparar du årligen genom att åka tåg Lund C och Malmö C, jämfört med att åka bil motsvarande sträcka? (Jämförelsen är mellan bensindriven Volvo V 70 och tåg).
1. Cirka 1780 kg CO2

Uträkningen har gjorts med hjälp av resejämföraren
X. Cirka 1370 kg CO2
2. Cirka 590 kg CO2

2. Många företag har en kompressoranläggning. Om den går dygnet runt, året om, hur mycket kostar det att ha läckage motsvarande sammanlagt ett hål på 3mm i diameter?
1. 1 500 kronor
X. 27 000 kronor
2. 61 000 kronor

3. Ungefär hur långt kan du köra en genomsnittlig elbil på den el som ett modernt, stort vindkraftverk producerar på ett varv?
1. 1 kilometer
X. 5 kilometer
2. 10 kilometer

4. De flesta företag har belysning med traditionella lysrör (T5- och T8-lysrör). Hur mycket energi skulle de spara genom att byta till LED-lysrör i befintliga armaturer?
1. 25 %
X. 50 %
2. 75 %

5. Lunds kommun har ett mål om att den kommunala organisationen ska vara fossilbränslefri 2020. Vi har redan nått långt när det gäller fossilbränslefri el (100%) och fossilbränslefri uppvärmning (97%). Men hur långt hade vi nått med det svåraste, fossilbränslefria drivmedel sista december 2018?

Frågan utgår då vi hade angett fel svarsalternativ. Rätt svar skulle varit 78 % som du kan läsa om i

miljöredovisningen för Lunds kommun 2018.

Kontakt

Energi- och klimatrådgivning

Karin Lindholm, Anders Nylander, Sara Östberg och Jörgen Andersson
Telefon: 046-359 50 00 (medborgarcenter)
Telefon direkt Karin: 046-359 58 34
Telefon direkt Anders: 046-359 67 23
Telefon direkt Sara: 046-359 89 40
Telefon direkt Jörgen:
046-359 37 79
E-post: energirad@lund.se

Energicoach för företag

Anders Nylander
Telefon: 046-359 67 23
E-post: anders.nylander@lund.se