Drop-in rådgivning på Stadshallen från 1 mars

11 februari, 2019

Från och med fredagen den 1 mars kommer vi att flytta drop-in rådgivningen till Stadshallen, till en kontorsplats i turistbyråns gamla lokaler. Drop-in rådgivningen är öppen varje fredag klockan 10 - 12. 

Ingång till rådgivningen sker via Botulfsgatan.

Den tillfälliga flytten är en del av Stadshallen LAB:s pop-upverksamhet under våren. Läs mer om denna här: https://www.lund.se/bygga-bo--miljo/bostader-och-offentliga-lokaler/offentliga-lokaler/stadshallen2/nypremiar-for-stadshallen-lab/

Kontakt

Energi- och klimatrådgivning

Karin Lindholm, Anders Nylander, Sara Östberg och Jörgen Andersson
Telefon: 046-359 50 00 (medborgarcenter)
Telefon direkt Karin: 046-359 58 34
Telefon direkt Anders: 046-359 67 23
Telefon direkt Sara: 046-359 89 40
Telefon direkt Jörgen:
046-359 37 79
E-post: energirad@lund.se

Energicoach för företag

Anders Nylander
Telefon: 046-359 67 23
E-post: anders.nylander@lund.se