Förnyat förtroende att bedriva energi- och klimatrådgivning

9 april, 2018

Lunds kommun får fortsatt förtroende av energimyndigheten och har beviljats nära tre miljoner kronor för att bedriva energi- och klimatrådgivning.

För att ta del av energimyndighetens stöd så ska energi- och klimatrådgivarna bland annat ge opartisk rådgivning utan kommersiella intressen till hushåll, företag och organisationer. Satsningen ska också bidra till miljökvalitetsmålen om begränsad klimatpåverkan och frisk luft.  

Det nya stödet gäller för åren 2018 – 2020.

Kontakt

Energi- och klimatrådgivning

Karin Lindholm och Anders Nylander
Telefon: 046-359 50 00 (medborgarcenter)
Telefon direkt Karin: 046-359 58 34
Telefon direkt Anders: 046-359 67 23
E-post: energirad@lund.se

Energicoach för företag

Anders Nylander
Telefon: 046-359 67 23
E-post: anders.nylander@lund.se