Energiavtal

Energiavtal är de avtal du har för elhandel, gashandel och fjärrvärme. För gas och el har du dessutom ett separat nätavtal.

Har du frågor om energipriser, avtal, nätabonnemang och liknande inom el och gas rekommenderas i första hand Konsumenternas energimarknadsbyrå som ger tips och råd via telefon och sin hemsida. Det är bland annat energimarknadsinspektionen och konsumentverket som står bakom rådgivningen.  Rådgivningen är gratis och opartisk, men specialiserad på frågor som rör energimarknaden (särskilt el, fjärrvärme, gas). Se kontaktuppgifter och länk längre ner på sidan.

Energimarknadsbyrån ger:

  • Information om priser och avtal. Hjälp angående byte av el- eller gashandlare, avtalsformer, avtalsvillkor.
  • Vägledning om hur du går vidare om du inte kommer överens med företaget, eller om du känner dig osäker på om du fått ett rätt besked. Upplysning om vilka lagar och andra regler som finns, samt hur de normalt tillämpas.
  • Förklaringar av begrepp som förekommer och används i avtalsvillkor, på din faktura eller i företagens marknadsföring.

Elvatal

För att jämföra olika elavtal, använd Elpriskollen. Observera att priserna som anges där är jämförpriser. De har även med eventuella fasta avgifter och liknande. Du ska därför inte jämföra rakt av med det som i din egen faktura heter något i stil med "elpris".

Elpriskollen