Hundar och katter

Många har stor glädje av sina katter och hundar som sällskapsdjur. Ta hand om dem så att de inte stör i omgivningen.

Katter

Om du äger en katt måste du ta hand om din katt så att de inte stör grannar och andra i området. Enligt miljölagstiftningen ska husdjur och andra djur som hålls i fångenskap förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

En katt är inget skadedjur och bör inte innebära olägenhet för människors hälsa. Det finns flera rättsfall som visar att katter får röra sig fritt utomhus även på andra fastigheter än ägarens. Fastighetsägaren får själv se till att vidta åtgärder mot oönskade katter på tomten. Börja med att prata med kattägaren och meddela denne att katten orsakar problem på din tomt.

I några rättsfall har katter som uppehåller sig på tomtmark ansetts utgöra olägenhet, men då ska det handla om 4 katter eller fler.

Några tips för att freda sig mot oönskade katter på tomten:

  • Spruta vatten på katten så snart du ser den. Använd aldrig högtryckstvätt eftersom denna kan orsaka skador på katten.
  • Sätt lock eller nät på barnens sandlåda.
  • Skaffa nät till dörrar och fönster som du vill hålla öppna.
  • På marknaden finns olika medel och preparat som sägs hålla katterna borta.
    Observera att tekniska prylar som avger ljud eller utlraljud för att hålla borta katter eller andra djur kan innebära en störning för grannarna!
    Alla kan inte höra de höga frekvenserna så även om ni själva inte hör dem så kan det vara störande för andra. Särskilt barn och unga kan uppfatta ljuden som störande. Visa alltid hänsyn till grannarna i första hand.
  • Strö ut kaffesump eller tärna skal från citrusfrukter och sprid i rabatten alternativt lägg ett nät i rabatten där katten gör sina behov.

Hundar

Som hundägare har du så kallat ”strikt ansvar” för din hund. ”Strikt ansvar” innebär att du kan hållas ansvarig för den skada som din hund orsakar även om någon annan har hand om den. Det är ditt ansvar som hundägare att känna till vilka lagar och regler som gäller.

Läs mer om Hund i Lund i länken nedan.

Relaterad information

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se