Djur som du behöver tillstånd för

För att det inte ska uppstå problem för närboende måste du ha tillstånd av miljönämnden för att hålla följande djur i tätort:

  • nötkreatur
  • häst
  • get
  • får 
  • svin
  • pälsdjur som inte är sällskapsdjur
  • fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • orm

Bestämmelser om detta finner du i de lokala miljöföreskrifterna. De lokala miljöföreskrifterna är fastställda av kommunfullmäktige för att skydda människors hälsa och miljön.

Lokala miljöföreskrifter

Det finns även särskilda bestämmelser för lagring och spridning av gödsel inom tätort.

Gödselhantering

Om du vill ha mer information är du välkommen att kontakta:

Fredrik Martinsson, miljöinspektör
Telefon: 046 - 35 56 24
E-post: fredrik.martinsson@lund.se

Relaterad information

Faktaansvarig: Miljöförvaltningen

Kontakt

Miljöförvaltningen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 52 61
E-post: miljoforvaltningen@lund.se