Takkupor

Det krävs i de flesta fall bygglov för takkupor eftersom dessa räknas som en tillbyggnad. Men i vissa fall räcker det med en anmälan.

Du får utan bygglov bygga två takkupor om ditt en- eller tvåbostadshus(exempelvis villa, rad- eller parhus)inte har någon takkupa sedan tidigare och om de inte påverkar den bärande konstruktionen. Om takkupan påverkar den bärande konstruktionen behöver du bygglov.Takkuporna får högst ta upp halva takfallet. Om det redan finns en takkupa får du bygga en till utan bygglov. Detta gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Ett startbesked krävs för att få börja bygga och ett slutbesked krävs för att få ta takkupan i bruk. Det finns vissa undantag från kravet på anmälan för takkupor. Kontakta en byggnadsinspektör om du har frågor kring detta.

Tänk på att bygglov krävs inom område med detaljplan om huset/byggnaden eller det område där huset/byggnaden ligger är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

Din anmälan eller bygglovsansökan

Utöver bygglovsansökan eller anmälan ska du skicka in:

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-besök på kommunhuset Kristallen
onsdag-fredag kl 10:00-12:00.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. För mer information, kontakta Medborgarcenter.

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se