Ingen drop in för bygglovsfrågor

Du når bygglovsavdelningen via telefon klockan 10-12 varje vardag. Vi har för närvarande hög frånvaro och har därför svårt att ta emot besök. Det kan också dröja innan du får svar via mejl eller telefon. Vi beklagar detta och ber om förståelse för situationen. Möjligheten att träffa bygglovshandläggarna under drop in-tider är inställd tills vidare.

Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Solceller, solfångare

Du behöver inte söka bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en villa eller radhus som ligger inom ett detaljplanerat område. Solcellspanelerna eller solfångarna måste dock följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen. Men ska du sätta upp solceller på ett flerbostadshus inom ett detaljplanerat område krävs det bygglov.

Utanför detaljplanerat område är montering av solenergianläggningar på byggnader bygglovspliktigt om det är reglerat i områdesbestämmelser.

Det krävs också bygglov för solenergianläggningar på byggnader eller inom områden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Bygglov krävs i områden med riksintresse.

På kulturhistoriskt värdefulla byggnader bedöms det ofta vara olämpligt att montera solceller. Är du osäker på vad som gäller för ditt hus är du välkommen att kontakta stadsbyggnadskontorets bygglovhandläggare.
Information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

Bygglovsguide för solfångare eller solceller

Kommunens energi- och klimatrådgivare hjälper gärna till med övriga råd inför dina solcellsbeslut. Information om gratis energi- och klimatrådgivning.

Om du behöver söka bygglov för din solenergianläggning behöver din ansökan  innehålla:

Om du behöver komplettera din ansökan med ytterligare handlingar kommer stadsbyggnadskontoret att ta kontakt med dig.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/solceller

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-tiden på kommunhuset Kristallen är tills vidare inställd, på grund av sjukfrånvaro. 

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. 

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se