Solceller, solfångare

I de flesta fall krävs bygglov för att montera solceller eller solpanel.

För det mesta anses montering av solpaneler på vägg vara en väsentlig fasadförändring och då krävs det bygglov.

Solfångare eller solpaneler som monteras på tak kräver också bygglov eftersom detta är att betrakta som ett takmaterialbyte. Solceller eller paneler som monteras platt, mot ett horisontellt tak utan lutning, kräver dock inte bygglov.

Solcellsanläggningar som monteras på marken kräver oftast bygglov.

På kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan det bedömas vara olämpligt att göra denna typ av utvändiga ändringar. Är du osäker på vad som gäller för ditt hus är du välkommen att kontakta stadsbyggnadskontorets bygglovhandläggare.

Information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

Kommunen vill uppmuntra till åtgärder som innebär att förnybar energi produceras. Därför är bygglovavgiften för utvändig ändring reducerad för solpaneler och solcellsanläggningar.

Kommunens energi- och klimatrådgivare hjälper gärna till med övriga råd inför dina solcellsbeslut.

Information om gratis energi- och klimatrådgivning.

Din bygglovsansökan

Utöver bygglovblanketten ska din ansökan innehålla:

  • Situationsplan – skala 1:400 som visar vilken byggnad eller plats ansökan avser.
  • Takplanritning – skala 1:100, om anläggningen monteras på tak med låg lutning.
  • Fasadritning – skala 1:100 om anläggningen monteras på tak med brant
    lutning.
  • Övriga handlingar – Om du behöver komplettera din ansökan med ytterligare handlingar kommer stadsbyggnadskontoret att ta kontakt med dig.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/solceller

Kontakt

Bygglovavdelningen

Drop in och telefontid alla vardagar
klockan 10.00-12.00.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid.Du kan också besöka eller ringa Medborgarcenter.

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: medborgarcenter@lund.se

Öppettider:
Måndag–torsdag: kl 08–17
Fredag: kl 08–16

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se