Exempel på kontrollpunkt för skyltar

Här under hittar du exempel på kontrollpunkter när du ska montera en skylt. Det kan vara några punkter som inte är aktuella för ditt byggprojekt och det kan även saknas punkter du behöver ha med.

(VAD) ska kontrolleras:

Typ av kontroll (HUR)

Kontrollerad (MOT VAD):

Att aktuell ändring görs varsamt med hänsyn till byggnadsverkets historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värde

Visuellt

Plan- och bygglagen 8 kap 17 §/Boverkets byggregler 1:2211

Förbud mot förvanskning uppfylls med hänsyn till byggnadsverkets historiska kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värde

Visuellt

Plan- och bygglagen 8 kap 13 §/Boverkets byggregler 1:2212

Säker montering/infästning

Visuellt/provdragning

Leverantörens anvisning

Uförandet/placering stämmer överens med beviljat bygglov

Visuellt

Ritningsunderlag/beviljat bygglov