Exempel på kontrollpunkter för skorsten och eldstad

Det kan vara några punkter som inte är aktuella för ditt byggprojekt och det kan även saknas punkter du behöver ha med.

Endast eldstad, befintlig rökkanal

(VAD) ska kontrolleras: Typ av kontroll (HUR) Kontrollerad (MOT VAD):
Underlaget har tillräcklig bärförmåga Visuellt BBR 5:4222
Kontroll av eldstadsplan Mätning BBR 5:4223
Monteringsanvisningar för den aktuella produkten har följts Visuellt Monteringsanvisningar
Eldstadens kolmonoxidutsläpp (CO) och verkningsgrad ska följa gällande föreskrifter Visuellt Prestandadeklaration och BBR Tabell 6:7412
Protokoll över utförd täthetsprovning och godkännande av brandskydd rörande skorsten och eldstad, utfärdad av sakkunnig (sotarintyg)    
Utförandet överensträmmer med anmälan    

 

Eldstad och rökkanal

(VAD) ska kontrolleras: Typ av kontroll (HUR) Kontrollerad (MOT VAD):
Underlaget har tillräcklig bärförmåga Visuellt BBR 5:4222
Kontroll av eldstadsplan Mätning BBR 5:4223
Monteringsanvisningar för den aktuella produkten har följts Visuellt Monteringsanvisningar
Eldstadens kolmonoxidutsläpp (CO) och verkningsgrad ska följa gällande föreskrifter Visuellt Prestandadeklaration och BBR Tabell 6:7412
Protokoll över utförd täthetsprovning och godkännande av brandskydd rörande skorsten och eldstad, utfärdad av sakkunnig (sotarintyg)    
Kontroll av skorstenshöjd Visuellt 6:743
Skorstenen mynnar över nock och minst en meter över taktäckningen.    
Takskyddsanordningar Visuellt BBR 8:242
Utförandet överensstämmer med bygglov eller anmälan