Exempel på kontrollpunkter för mur och plank

Det kan vara några punkter som inte är aktuella för ditt byggprojekt och det kan även saknas punkter du behöver ha med.

(VAD) ska kontrolleras:

Typ av kontroll (HUR)

Kontrollerad (MOT VAD):

Utförandet/placering stämmer överens med beviljat bygglov

Visuellt

Ritningsunderlag/beviljat bygglov

Förankring i mark

Visuellt

Ritning/beskrivning