Kontrollplan och kontrollansvarig

En kontrollansvarig behövs i de flesta byggprojekt utom vid vissa mindre åtgärder. Vid lov eller anmälan ska en kontrollplan alltid upprättas.

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig ska vanligtvis utses för att medverka till att byggprojektet uppfyller byggreglernas tekniska egenskapskrav. Kontrollansvarig väljs av byggherren, det vill säga den person som för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsarbeten. Den kontrollansvarige ska vara certifierad och ha en självständig ställning.

Boverkets söktjänst för certifierade kontrollansvariga

Boverkets information om kontrollansvariga

En kontrollansvarig ska bland annat:

  • Hjälpa byggherren med att göra ett förslag till kontrollplan
  • Hjälpa till vid inventering av rivningsavfall
  • Se till att bestämmelser och villkor följs och att nödvändiga kontroller utförs
  • Vara med vid tekniskt samråd, kontroller och vid byggnadsinspektörens arbetsplatsbesök
  • Informera om det sker avvikelser från villkor och föreskrifter, dokumentera byggplatsbesök och skriva ett utlåtande inför slutbeskedet.

Om det inte krävs lov eller anmälan krävs heller ingen kontrollansvarig. En kontrollansvarig krävs inte heller när mindre åtgärder ska utföras, som till exempel vid uppförande av mur, carport, uterum eller mindre tillbyggnader utan vatten och avlopp.

Kontrollplan

Kontrollplanen ska säkerställa att byggprojektet kommer att uppfylla samhällets krav. Den krävs alltid vid lov eller anmälan och ska anpassas efter vad som ska göras. Kontrollplanen ska beskriva vilka kontroller som ska ske, hur de ska göras, intygas och dokumenteras. Byggherren ansvarar för att projektet följer den kontrollplan som beslutats om i startbeskedet.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Bygglovavdelningen

Drop in och telefontid alla vardagar
klockan 10.00-12.00.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid.Du kan också besöka eller ringa Medborgarcenter.

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: medborgarcenter@lund.se

Öppettider:
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16

2 juli-10 augusti
Måndag-fredag kl. 8–16

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se