Kontrollplan och kontrollansvarig

En kontrollansvarig behövs i de flesta byggprojekt utom vid vissa mindre åtgärder. Vid lov eller anmälan ska en kontrollplan alltid upprättas. Genom kontrollerna ser du till att ditt projekt uppfyller samhällets krav.

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig ska vanligtvis utses för att medverka till att byggprojektet uppfyller byggreglernas tekniska egenskapskrav. Kontrollansvarig väljs av byggherren, det vill säga den person som för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsarbeten. Den kontrollansvarige ska vara certifierad och ha en självständig ställning.

Boverkets söktjänst för certifierade kontrollansvariga

Boverkets information om kontrollansvariga

En kontrollansvarig ska bland annat:

  • Hjälpa byggherren med att göra ett förslag till kontrollplan
  • Hjälpa till vid inventering av rivningsavfall
  • Se till att bestämmelser och villkor följs och att nödvändiga kontroller utförs
  • Vara med vid tekniskt samråd, kontroller och vid byggnadsinspektörens arbetsplatsbesök
  • Informera om det sker avvikelser från villkor och föreskrifter, dokumentera byggplatsbesök och skriva ett utlåtande inför slutbeskedet.

Om det inte krävs lov eller anmälan krävs heller ingen kontrollansvarig. En kontrollansvarig krävs inte heller när mindre åtgärder ska utföras, som till exempel vid uppförande av mur, carport, uterum eller mindre tillbyggnader utan vatten och avlopp.

Kontrollplan

Kontrollplanen ska säkerställa att byggprojektet kommer att uppfylla samhällets krav. Den krävs alltid vid lov eller anmälan och ska anpassas efter vad som ska göras.

Utöver byggherre, fastighetsbeteckning och åtgärd ska kontrollplanen innehålla kontrollpunkter för de kritiska momenten inom projektets projekterings- och produktionsskede. Det ska framgå på vilket sätt och mot vad kontrollresultatet ska jämföras. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. 

Först lämnar du in ett förslag till kontrollplan till stadsbyggnadskontoret, planen fastställs sedan i startbeskedet. Efter att projektet är färdigt lämnar du den ifyllda kontrollplanen tillsammans med eventuell dokumentation och intyg till stadsbyggnadskontoret. Därefter kan du få ett slutbesked.

  • (VAD) ska kontrolleras: Vilket kritiskt moment ska kontrolleras?
  • (HUR) Typ av kontroll: Hur kommer kontrollen att utföras?
  • Kontrollerad (MOT VAD): Vilket dokument kontrollen jämförs mot?
  • Kontrollant: Vem ska utföra kontrollen? E = Entreprenör som utför arbetsmomenten  S =Sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt B = Byggherre

Mall för kontrollplan med ifyllbara fält.

Relevanta kontrollpunkter för vanliga åtgärder:  

Kontrollpunkter för garage och carport
Kontrollpunkter för mur och plank

Kontrollpunkter för skorsten och eldstad
Kontrollpunkter för skylt
Kontrollpunkter för uterum och orangeri
Kontrollpunkter för utvändig ändring

 

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/kontrollplan

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-besök på kommunhuset Kristallen
onsdag-fredag kl 10:00-12:00.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. För mer information, kontakta Medborgarcenter.

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se