Inlämning av digitala ritningar

Detta är en specifikation för digitala relationsritningar.

Filformat: tif
Upplösning: 400 dpi
För säkerhetskopiering enligt arkivlagenmåste formatet vara med 1 bits färgdjup (svart/vit) CCITT G4 komprimering.

Namngivning

Ritning ska namnges: Fastighetsbeteckning, Diarienummer, Beslutsdatum, Pappersformat, Ritningstyp, Beskrivning, Ritningsnummer (om ritningsförteckning finns med) eller löpnummer i ärendet(om ritnngsförteckning inte finns med). Observera att namnet max får innehålla 207 tecken.

Exempel: Vipemöllan 43, L 0709-2005, -, A1, N, Hus E-F Nybyggnadskarta, 02084

Benämning för ritningstyp:

N = nybyggnadskarta
P=situationsplan, markplaneringsritning
A=arkitektritningar
K=konstruktionsritningar
V=ventilationsritningar
VA=vatten, avlopp
VS= värme, sanitet
VVS=värme, ventilation, sanitet
EL=elritningar
SK=skyltritningar

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Bygglovavdelningen

Drop in och telefontid alla vardagar
klockan 10.00-12.00.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid.Du kan också besöka eller ringa Medborgarcenter.

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: medborgarcenter@lund.se

Öppettider:
Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16

2 juli-10 augusti
Måndag-fredag kl. 8–16

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se