Inlämning av digitala ritningar

Detta är en specifikation för digitala relationsritningar.

Filformat: tif
Upplösning: 400 dpi
För säkerhetskopiering enligt arkivlagenmåste formatet vara med 1 bits färgdjup (svart/vit) CCITT G4 komprimering.

Namngivning

Ritning ska namnges: Fastighetsbeteckning, Diarienummer, Beslutsdatum, Pappersformat, Ritningstyp, Beskrivning, Ritningsnummer (om ritningsförteckning finns med) eller löpnummer i ärendet(om ritnngsförteckning inte finns med). Observera att namnet max får innehålla 207 tecken.

Exempel: Vipemöllan 43, L 0709-2005, -, A1, N, Hus E-F Nybyggnadskarta, 02084

Benämning för ritningstyp:

N = nybyggnadskarta
P=situationsplan, markplaneringsritning
A=arkitektritningar
K=konstruktionsritningar
V=ventilationsritningar
VA=vatten, avlopp
VS= värme, sanitet
VVS=värme, ventilation, sanitet
EL=elritningar
SK=skyltritningar

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-besök påKommunhuset Kristallen
onsdag-fredag kl 10:00-12:00

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. För mer information, kontakta Medborgarcenter.

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se