Pool och bassäng

Du kan behöva söka bygglov, marklov eller göra en anmälan när du ska bygga en pool. Det är också viktigt att du bygger den barnsäkert och har ett bra skydd runt poolen så att risken för olyckor förhindras.

När behövs bygglov, marklov eller anmälan?

Det är oftast inte själva poolen som är bygglovspliktig. Beroende på hur poolen ser ut och är konstruerad kan det som finns runt poolen kräva lov, till exemepl en mur, ett plank eller en avskärmning.

 • Inget marklov behövs för en nedgrävd pool som inte förändrar marken runt omkring mer än +/- 30 cm, om inte detaljplanens bestämmelser säger annat.  Men schaktar du ur eller fyller upp marken runt poolen mer än 30 cm krävs alltid marklov inom detaljplanerat område.
  Kommunens gällande detaljplaner
  Mer om marklov
 • Pool med användbart utrymme under poolen kräver bygglov.
 • Vill du sätta upp pooltak (fast eller skjutbart) kan själva taket, beroende på hur högt det är och hur det ser ut, kräva bygglov.
  Mer om skärmtak
 • Om du vill sätta upp mur eller plank vid eller i närhet av poolen krävs det bygglov för dessa om fastigheten ligger inom detaljplanerat området.
  Mer om mur och plank
 • Ett poolhus kräver bygglov om det inte uppförs som en friggebod.
  Mer om friggebodar
 • Demonterbar pool som bara står över sommaren kräver inget bygglov.
 • Nedgrävd pool räknas inte som byggnad och kan därför placeras på mark som inte får bebyggas, så kallad prickmark, och kan placeras nära tomtgräns. 

Kontakta stadsbyggnadskontoret innan du börjar bygga din pool för att få besked om vad som gäller i just ditt fall. Om en åtgärd som kräver lov utförs utan lov ska byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift.
Mer information om olovligt byggande

Skydd vid bassäng och likande anläggningar

Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. Barn utforskar sin närmiljö och kan av misstag ramla i en pool om det saknas skyddsanordningar. Bestämmelser om skydd mot drunkning finns i två lagstiftningar, både i bygglagstiftningen (Boverkets byggregler) och i ordningslagen.

Boverkets webbplats
Ordningslagen

Varsamhetsbestämmelser

Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser. Dessa kan gälla till exempel inom kulturhistoriskt intressanta miljöer. Det innebär att i dessa områden kan det behövas bygglov för åtgärder som annars inte kräver detta. Du kan även behöva söka strandskyddsdispens om tomten ligger i närheten av vatten.

Mer information om kulturhistoriska byggnader och miljöer.
Mer information om strandskydd.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-besök på kommunhuset Kristallen
onsdag-fredag kl 10:00-12:00.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. För mer information, kontakta Medborgarcenter.

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se