Ingen drop in för bygglovsfrågor

Du når bygglovsavdelningen via telefon klockan 10-12 varje vardag. Vi har för närvarande hög frånvaro och har därför svårt att ta emot besök. Det kan också dröja innan du får svar via mejl eller telefon. Vi beklagar detta och ber om förståelse för situationen. Möjligheten att träffa bygglovshandläggarna under drop in-tider är inställd tills vidare.

Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Pool och bassäng

Du kan behöva söka bygglov, marklov eller göra en anmälan när du ska bygga en pool. Det är också viktigt att du bygger den barnsäkert och har ett bra skydd runt poolen så att risken för olyckor förhindras.

När behövs bygglov, marklov eller anmälan?

Det är oftast inte själva poolen som är bygglovspliktig. Beroende på hur poolen ser ut och är konstruerad kan det som finns runt poolen kräva lov, till exempel en mur, ett plank eller en avskärmning. 

 • Inget marklov behövs för en nedgrävd pool som inte förändrar marken runt omkring mer än +/- 30 cm, om inte detaljplanens bestämmelser säger annat. Men schaktar du ur eller fyller upp marken runt poolen mer än 30 cm krävs alltid marklov inom detaljplanerat område.
  Hitta gällande detaljplaner och områdesbestämmelser på en karta. 
  Mer om marklov
 • Vill du sätta upp pooltak (fast eller skjutbart) kan själva taket, beroende på hur högt det är och hur det ser ut, kräva bygglov.
  Mer om skärmtak
 • Om du vill sätta upp mur eller plank vid eller i närhet av poolen krävs det bygglov för dessa om fastigheten ligger inom detaljplanerat området.
  Mer om mur och plank
 • Ett poolhus kräver bygglov om det inte uppförs som en friggebod eller som attefallskomplementbyggnad.
  Mer om friggebodar och attefallshus

Kontakta stadsbyggnadskontoret innan du börjar bygga din pool för att få besked om vad som gäller i just ditt fall. Om en åtgärd som kräver lov utförs utan lov ska byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift.
Mer information om olovligt byggande
Mer om pool på boverkets webbplats

Skydd vid bassäng och likande anläggningar

Drunkningsolyckor är en av de vanligaste dödsorsakerna bland små barn. Barn utforskar sin närmiljö och kan av misstag ramla i en pool om det saknas skyddsanordningar. Bestämmelser om skydd mot drunkning finns i två lagstiftningar, både i bygglagstiftningen (Boverkets byggregler) och i ordningslagen.

Ordningslagen

Varsamhetsbestämmelser

Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser. Dessa kan gälla till exempel inom kulturhistoriskt intressanta miljöer. Det innebär att i dessa områden kan det behövas bygglov för åtgärder som annars inte kräver detta. Du kan även behöva söka strandskyddsdispens om tomten ligger i närheten av vatten.

Mer information om kulturhistoriska byggnader och miljöer.
Mer information om strandskydd.

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-tiden på kommunhuset Kristallen är tills vidare inställd, på grund av sjukfrånvaro. 

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. 

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se