Ovanligt många vill bygga nytt eller riva

Vi får in många lovansökningar och anmälningar vilket innebär att det kan dröja innan du får återkoppling. Vi eftersträvar att svara inom 48 timmar men det kan dröja längre. Handläggningstiden är normalt max 10 veckor men kan nu vara upp mot 20 veckor. Vi beklagar detta och ber om förståelse för situationen.

Bygglovsavdelningen har telefontid vardagar kl 10-12.
Telefon: 046-359 50 00 E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se 

Staket, mur och plank

Det är placering, höjd och genomsiktlighet som avgör om det krävs bygglov.

Detaljplanen styr vad du får göra

I detaljplanen står det bland annat hur byggnader ska användas, utformas och placeras. När du gör en anmälan eller söker bygglov tittar vi alltid på vad detaljplanen säger om din tomt.

Hitta din gällande detaljplan

Läs mer om detaljplaner

Staket och stängsel

Nätstängsel eller liknande är alltid bygglovsbefriat. Det krävs oftast inte bygglov för att sätta upp ett staket. Vad som är ett staket är en bedömningsfråga som beslutas i varje enskilt fall. För att ett staket ska vara bygglovsbefriat bör det vara lågt och genomsiktligt till minst 50% där mellanrummen är jämnt fördelade.

Om staketets brädor är täta eller om brädorna är djupare än vad de är breda räknas det oftast istället som plank. Det gäller även om din konstruktion är 1,2 meter eller högre, beräknat vid högsta punkt.

Tänk på att hålla dig inom din egen fastighet för att klara din egen vattenavrinning om du bygger i gränsen. Och kom ihåg att prata med grannen så att ni är överens om alla åtgärder som vidtas i tomtgränsen och om hur framtida underhåll ska kunna ske.

Tänk också på trafiksäkerheten vid utfarter. Allting som är högre än 70 cm kan skymma sikten. 

Plank och mur

De flesta murar och plank kräver bygglov. Men om du till exempel har en villa eller ett radhus får du oftast utan bygglov ordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. För att skyddet ska kunna ses som bygglovsbefriat behöver det vara 1,8 meter eller lägre och placeras minst 4,5 meter från fastighetsgränsen. Önskar du placera avgränsningen närmare gränsen behöver du berörd grannes godkännande. Vi rekommenderar att du ber grannen om ett skriftligt godkännande, helst på en ritning som visar dina byggplaner. Ett plank eller en mur får aldrig placeras närmare gata eller park än 4,5 meter utan bygglov.

Exempelritning på mur
Exempelritning på plank

Spalje

Spaljé är en lätt och mycket luftig konstruktion som oftast används som stöd för växtlighet. Spaljé kräver inte bygglov.

Kantstöd och stödmur

Stödmurar kan kräva bygglov. Tänk på att hålla dig inom din egen fastighet för att klara din egen vattenavrinning om du bygger i gränsen. Och kom ihåg att prata med grannen så att ni är överens om alla åtgärder som vidtas i tomtgränsen.

Ansök om lov

När du ansöker om lov får du betala en avgift. Storleken på avgiften beror på vad du planerar att göra och på vilken plats.

Mer information om avgifter och taxor

Bygglovsguide

Bygglovsguide för staket, mur och plank
4. Gör din ansökan
4. Handläggning
2. Bilagor
1. Förberedelser