Staket, mur och plank

Det är placering, höjd och genomsiktlighet som avgör om det krävs bygglov.

Staket och stängsel

Det krävs inte bygglov för att sätta upp staket om det är genomsiktligt till minst 50% och mellanrummen är jämnt fördelade. Om staketet är tätare eller om brädorna är djupare än vad de är breda räknas det istället som plank. Det finns ingen bestämmelse som reglerar höjden på ett staket, men tänk på trafiksäkerheten vid utfarter. Allting som är högre än 70 cm kan skymma sikten.

Bygglovsguide för staket

Plank och mur

Om du till exempel har en villa eller ett radhus får du utan bygglov ordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett hus på tomten genom att sätta upp ett plank eller bygga en mur som är maximalt 1,8 meter hög. Men planket eller muren måste vara minst 4,5 meter från tomtgränsen. Önskar du placera avgränsningen närmare tomtgränsen behöver du berörd grannes godkännande. Vi rekommenderar att du ber grannen om ett skriftligt godkännande, helst på en ritning som visar dina byggplaner, som du sedan sparar för egen del. Plank eller mur får inte placeras närmre gata eller park än 4,5 meter utan bygglov.

Alla övriga plank eller murar som är högre än 30 cm kräver bygglov. Tänk på att hålla dig inom din egen fastighet för att klara din egen vattenavrinning om du bygger i gränsen. Och kom ihåg att prata med grannen så att ni är överens om alla åtgärder som vidtas i tomtgränsen.

Bygglovsguide för mur eller plank

Exempelritning på mur
Exempelritning på plank

Spalje

Spaljé är en lätt och luftig konstruktion i huvudsak för växtlighet. Spaljé kräver inte bygglov oavsett höjd.

Kantstöd och stödmur

Stödmurar som är högre än 30 cm kräver bygglov. Tänk på att hålla dig inom din egen fastighet för att klara din egen vattenavrinning om du bygger i gränsen. Och glöm inte att prata med grannen så att ni är överens om alla åtgärder som vidtas i tomtgränsen.

Bygglovsguide för mur

Din bygglovsansökan

Utöver ansökan behöver du skicka in följande ritningar till stadsbyggnadskontoret:

 

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-besök på kommunhuset Kristallen
onsdag-fredag kl 10:00-12:00.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. För mer information, kontakta Medborgarcenter.

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se