Staket, mur och plank

Det är placering, höjd och genomsiktlighet som avgör om det krävs bygglov.

Staket och stängsel

Nätstängsel eller liknande är alltid bygglovsbefriat. Det krävs oftast inte bygglov för att sätta upp ett staket. Vad som är ett staket är en bedömningsfråga som beslutas i varje enskilt fall. Vad som är ett staket är en bedömningsfråga som beslutas i varje enskilt fall. För att ett staket ska vara bygglovsbefriat bör det vara lågt och genomsiktligt till minst 50% där mellanrummen är jämnt fördelade. Om staketets brädor är täta eller om brädorna är djupare än vad de är breda räknas det istället oftast som plank.

Alla övriga plank eller murar kräver bygglov. Tänk på att hålla dig inom din egen fastighet för att klara din egen vattenavrinning om du bygger i gränsen. Och kom ihåg att prata med grannen så att ni är överens om alla åtgärder som vidtas i tomtgränsen och om hur framtida underhåll ska kunna ske.

Tänk också på trafiksäkerheten vid utfarter. Allting som är högre än 70 cm kan skymma sikten. 

Bygglovsguide för staket

Plank och mur

Om du till exempel har en villa eller ett radhus får du utan bygglov ordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset på tomten genom att sätta upp ett plank eller bygga en mur som är maximalt 1,8 meter hög. Men planket eller muren måste vara minst 4,5 meter från gränsen. Önskar du placera avgränsningen närmare tomtgränsen behöver du berörd grannes godkännande. Vi rekommenderar att du ber grannen om ett skriftligt godkännande, helst på en ritning som visar dina byggplaner, som du sedan sparar för egen del. Plank eller mur får inte placeras närmre gata eller park än 4,5 meter utan bygglov.

Alla övriga plank eller murar som är högre än 30 cm kräver bygglov. Tänk på att hålla dig inom din egen fastighet för att klara din egen vattenavrinning om du bygger i gränsen. Och kom ihåg att prata med grannen så att ni är överens om alla åtgärder som vidtas i tomtgränsen.

Bygglovsguide för mur eller plank

Exempelritning på mur
Exempelritning på plank

Spalje

Spaljé är en lätt och mycket luftig konstruktion som oftast används som stöd för växtlighet. Spaljé kräver inte bygglov.

Kantstöd och stödmur

Stödmurar kan kräva bygglov. De flesta stödmurar som är högre än 30 cm kräver bygglov Tänk på att hålla dig inom din egen fastighet för att klara din egen vattenavrinning om du bygger i gränsen. Och kom ihåg att prata med grannen så att ni är överens om alla åtgärder som vidtas i tomtgränsen.

Bygglovsguide för mur

Din bygglovsansökan

Utöver ansökan behöver du skicka in följande ritningar till stadsbyggnadskontoret:

 

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-besök på kommunhuset Kristallen
onsdag-fredag kl 10:00-12:00.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. 

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se