4. Tekniskt samråd

Kolumn 1

4. Tekniskt samråd

Information

För att få påbörja ett arbete som kräver lov eller anmälan krävs ett startbesked. I de större projekten utfärdas startbeskedet efter ett tekniskt samråd. Vid enkla åtgärder kan startbeskedet lämnas utan ett tekniskt samråd.

Vid det tekniska samrådet ska sökande och kontrollansvarig vara med tillsammans med en byggnadsinspektör från kommunen. Representanter från personal, konsulter och andra myndigheter samt entreprenörer kan även de närvara vid behov.

I det tekniska samrådet diskuteras bland annat arbetets planering och organisation, sökandes förslag till kontrollplan, behov av arbetsplatsbesök och behov av färdigställandeskydd.

Mer om kontrollansvarig och kontrollplan