Bygglovsprocessen - Steg för steg

Din ansökan om lov eller anmälan består av flera steg. Efter en anmälan är det första steget det tekniska samrådet. Om ansökan gäller ett lov finns där några steg till innan det tekniska samrådet.

Du ansöker enklast via vår e-tjänst men du kan ävenlämna in din ansökan till stadsbyggnadskontoret, Brotorget 1 eller skicka den till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 LUND.

Bygglovsprocessen steg för steg i bild.

Ärendets gång
8. Slutbesked
7. Slutsamråd
6. Kommunens arbetsplatsbesök
5. Startbesked
4. Tekniskt samråd
3. Beslut om lov
2. Granskning
1. Ansökan