Lovansökan - Steg för steg

Din ansökan om lov eller anmälan består av flera steg. Efter en anmälan är det första steget det tekniska samrådet. Om ansökan gäller ett lov finns där några steg till innan det tekniska samrådet.

Du ansöker enklast via vår e-tjänst men du kan ävenlämna in din ansökan till Stadsbyggnadskontoret, Brotorget 1 eller skicka den till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 LUND.

Bygglovsprocessen steg för steg i bild.

Ärendets gång
8. Slutbesked
7. Slutsamråd
6. Kommunens arbetsplatsbesök
5. Startbesked
4. Tekniskt samråd
3. Beslut om lov
2. Granskning
1. Ansökan

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-besök på kommunhuset Kristallen
onsdag-fredag kl 10:00-12:00.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. För mer information, kontakta Medborgarcenter.

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se