Lovansökan - Steg för steg

Din ansökan om lov eller anmälan består av flera steg. Efter en anmälan är det första steget det tekniska samrådet. Om ansökan gäller ett lov finns där några steg till innan det tekniska samrådet.

Du kan lämna in din ansökan till Stadsbyggnadskontoret, Brotorget 1 eller skicka den till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 LUND. Vi tar emot ansökningar via e-post på stadsbyggnadskontoret@lund.se.

Ärendets gång
8. Slutbesked
7. Slutsamråd
6. Kommunens arbetsplatsbesök
5. Startbesked
4. Tekniskt samråd
3. Beslut
2. Prövning
1. Ansökan

Kontakt

Bygglovavdelningen

Drop in och telefontid alla vardagar
klockan 10.00-12.00.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid.Du kan också besöka eller ringa Medborgarcenter.

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: medborgarcenter@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd dag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se