Ingen drop in för bygglovsfrågor

Du når bygglovsavdelningen via telefon klockan 10-12 varje vardag. Vi har för närvarande hög frånvaro och har därför svårt att ta emot besök. Det kan också dröja innan du får svar via mejl eller telefon. Vi beklagar detta och ber om förståelse för situationen. Möjligheten att träffa bygglovshandläggarna under drop in-tider är inställd tills vidare.

Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Kaminer och eldstäder

Om du vill installera en ny eldstad, braskamin, öppen spis eller rökkanal så ska du göra en anmälan till stadsbyggnadskontoret. Detta gäller också om du installerar eller byter braskassett eller spisinsats.

Att sätta in en skorsten på exempelvis en villa inom inom detaljplanerat område kan kräva bygglov, beroende på hur skorstenen ser ut och var den är placerad. Är din byggnad kulturhistoriskt värdefull krävs alltid bygglov. Du kan kontakta en bygglovshandläggare på stadsbyggnadskontoret för att få en bedömning i ditt enskilda fall. 

Innan arbetet får påbörjas måste du ha fått ett beslut om startbesked från stadsbyggnadskontoret. För att du ska få ett slutbesked måste signerad kontrollplan tillsammans med sotarintyg avseende eldstaden och rökkanalen lämnas in vid slutfört arbete. Men eldstaden får tas i bruk innan vi har gett ett slutbesked om godkänt sotarintyg finns.

Läs med om skorstenar (uppstickande byggnadsdelar) på boverkets webbplats. 

Du hittar även information i Boverkets broschyr Får jag bygga?

Till din anmälan eller bygglovsansökan

Utöver bygglovsansökan eller anmälan ska du skicka in:

  • Fasadritningar, skala 1:100 som redovisar tydligt skorstenens placering och utformning
  • Planritningar, skala 1:100 som redovisar tydligt eldstadens placering. Observera att rökkanalens placering ska redovisas i de våningsplan som berörs
  • Produktblad som visar utsläpp av kolmonoxid (CO) och verkningsgrad
  • Förslag till kontrollplan 
    Mer information om kontrollplan.

Exempelritning på skorsten och eldstad

Ansök genom våra e-tjänster och blanketter under bygga, riva och förändra.

Läs mer om ansökningsprocessen här.

Att tänka på

Om din fastighet ligger inom planlagt område kan det i vissa fall krävas bygglov. Kommunen kan exempelvis kräva bygglov i en kulturhistoriskt värdefull miljö. Du hittar information om kulturhistorisk värdefull bebyggelse i kommunens Bevarandeprogram och i aktuell detaljplan.

Mer information om kulturhistoriska byggnader och miljöer

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-tiden på kommunhuset Kristallen är tills vidare inställd, på grund av sjukfrånvaro. 

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. 

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se