Kaminer och eldstäder

Om du vill installera en ny eldstad, braskamin, öppen spis eller rökkanal så ska du göra en anmälan till Stadsbyggnadskontoret. Detta gäller också om du installerar eller byter braskassett eller spisinsats som kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller annan förändring av eldstadens funktion.

Även byte av befintlig eldstad är anmälanspliktig åtgärd om:

  • Den nya eldstaden är tyngre
  • Bytet medför murningsarbete
  • Ett annat bränsleslag ska användas

Det krävs bygglov inom tättbebyggt område för att montera en ny utvändig skorsten på huset då det ses som en väsentlig fasadändring. Skorstenen ska vara minst en meter hög och tangera taknocken. Om skorstenen monteras närmre grannfastigheten är 4,5 meter ska dennes ägare ge sitt skriftliga tillstånd genom sin signatur med namnförtydligande på framsidan av bygglovritningarna.

Till din anmälan eller bygglovsansökan

Utöver bygglov- eller anmälningsblanketten ska din ansökan innehålla:

  • Fasadritningar, skala 1:100 som redovisar tydligt skorstenens placeringPlanritningar, skala 1:100 som redovisar tydligt eldstadens placering. Observera att rökkanalens placering ska redovisas i de våningsplan som berörs.
  • Förslag till kontrollplan. Mer information om kontrollplan.

Exempelritning på skorsten och eldstad

Innan arbetet får påbörjas måste du ha fått ett beslut om startbesked från Stadsbyggnadskontoret. Av startbeskedet framgår även vad som ska göras och vilka handlingar som ska skickas in för att få ett slutbesked. Du måste även ha ett slutbesked för att få börja använda den nya eldstaden, kaminen eller öppna spisen. För att slutbesked ska kunna utfärdas måste signerad kontrollplan tillsammans med sotarintyg avseende eldstaden och rökkanalen lämnas in vid slutfört arbete. Kom ihåg att du måste ha fått ett slutbesked från stadsbyggnadskontoret innan du får ta eldstaden i bruk.

Ansök genom våra e-tjänster och blanketterunder bygga, riva och förändra.

Läs mer om ansökningsprocessen här.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-besök påKommunhuset Kristallen
onsdag-fredag kl 10:00-12:00

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. För mer information, kontakta Medborgarcenter.

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se