Kaminer och eldstäder

Om du vill installera en ny eldstad, braskamin, öppen spis eller rökkanal så ska du göra en anmälan till stadsbyggnadskontoret. Detta gäller också om du installerar eller byter braskassett eller spisinsats.

Att sätta in en skorsten på exempelvis en villa inom tätbebyggt områdev kan kräva bygglov beroende på hur skorstenen ser ut och var den är placerad. Ni kan kontakta en bygglovshandläggare på stadsbyggnadskontoret för att få en bedömning i ditt enskilda fall. 

Läs med om skorstenar (uppstickande byggnadsdelar) på boverkets webbplats. 

Du hittar även information i Boverkets broschyr Får jag bygga?

Till din anmälan eller bygglovsansökan

Utöver bygglovsansökan eller anmälan ska du skicka in:

  • Fasadritningar, skala 1:100 som redovisar tydligt skorstenens placering
  • Planritningar, skala 1:100 som redovisar tydligt eldstadens placering. Observera att rökkanalens placering ska redovisas i de våningsplan som berörs.
  • Förslag till kontrollplan. Mer information om kontrollplan.

Exempelritning på skorsten och eldstad

Innan arbetet får påbörjas måste du ha fått ett beslut om startbesked från stadsbyggnadskontoret. Av startbeskedet framgår även vad som ska göras och vilka handlingar som ska skickas in för att få ett slutbesked. För att slutbesked ska kunna utfärdas måste signerad kontrollplan tillsammans med sotarintyg avseende eldstaden och rökkanalen lämnas in vid slutfört arbete. Men eldstaden får tas i bruk innan vi har gett ett slutbesked om godkänt sotarintyg finns.

Ansök genom våra e-tjänster och blanketter under bygga, riva och förändra.

Läs mer om ansökningsprocessen här.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-besök på kommunhuset Kristallen
onsdag-fredag kl 10:00-12:00.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. För mer information, kontakta Medborgarcenter.

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se