Ingen drop in för bygglovsfrågor

Du når bygglovsavdelningen via telefon klockan 10-12 varje vardag. Vi har för närvarande hög frånvaro och har därför svårt att ta emot besök. Det kan också dröja innan du får svar via mejl eller telefon. Vi beklagar detta och ber om förståelse för situationen. Möjligheten att träffa bygglovshandläggarna under drop in-tider är inställd tills vidare.

Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Fasad och tak

Inom områden som har en detaljplan behöver du oftast bygglov om du ska byta tak, ändra husets färg eller på annat sätt ändra byggnadens yttre utseende.

Om förändringen inte påtagligt ändrar villans/radhusets (en- och tvåbostadshus) eller områdets karaktär är åtgärderna oftast bygglovsbefriade, under förutsättning att det inte regleras i detaljplanen.

Utanför detaljplanerat område eller ett område utan områdesbestämmelser behöver du inte söka bygglov för att måla om din byggnad, byta fasadmaterial eller taktäckningsmaterial.

Förädringar på ett flerbostadshus fasader och tak som vetter mot en kringbyggd gård är bygglovsbefriat. Under förutsättningen att detta inte regleras i detaljplanen och att byggnaden inte ligger i ett område med kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.

Underhåll av byggnader med ett särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser kräver bygglov eller anmälan.

Kommunens gällande detaljplaner och områdesbestämmelser
Information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.
Bygglovsguide för att måla om eller byta material för tak och fasad.

Din bygglovsansökan eller anmälan

Utöver bygglovsansökan eller anmälan ska din ansökan innehålla:

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/fasad

Kontakt

Bygglovsavdelningen

Telefontid alla vardagar kl 10:00-12:00
Drop-in-tiden på kommunhuset Kristallen är tills vidare inställd, på grund av sjukfrånvaro. 

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Passar inte drop-in-tiden är du välkommen att kontakta oss och boka en besökstid. 

Medborgarcenter Kristallen

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 50 00
E-post: lunds.kommun@lund.se

Öppettider:

Måndag–torsdag: kl. 08–17
Fredag: kl. 8–16
Dag före röd vardag: kl. 08–15

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se