4. Sammanfattning

Kolumn 1

4. Sammanfattning

Information
  • Din ansökan måste vara komplett och fackmässigt utförd för att vi ska kunna handlägga den.
  • Lämna in din ansökan i god tid innan du planerar att starta ditt byggprojekt.
  • Påbörja inte ditt byggprojekt innan du har fått ett startbesked och använd inte byggnaden förrän du får ett slutbesked.
  • Vill du läsa mer om bygglov kan du besöka Boverkets webbplats