3. Bilagor

Kolumn 1

3. Bilagor

Information

I din ansökan ska följande bilagor bifogas:

Situationsplan

Situationsplanen ska vara i skala 1:400, 1:500 eller 1:1 000 och innehålla uppgifter om:

  • Väderstreck. Att markera norr med en pil räcker.
  • Fastighetsbeteckning
  • Befintliga byggnader
  • Avstånd till fastighetsgränser
  • Infarter och utfarter
  • Måttsatt ritning på hur skylten ska se ut med uppgift om färg, storlek (bredd, höjd och djup) samt om den kommer att belysas och hur.

Ladda ner kartunderlag till din situationsplan.

Kontrollplan

Kontrollplanen ska säkerställa att byggprojektet kommer att uppfylla samhällets krav. Den krävs alltid vid lov eller anmälan och ska anpassas efter vad som ska göras. Först lämnar du in ett förslag till kontrollplan till stadsbyggnadskontoret, planen fastställs sedan i startbeskedet. Läs mer om kontrollplan.


Skyltar som ligger ovanför gång- och cykelbanor ska även mått anges från mark till underkant på skylten.

Bifoga gärna fotografier/fotomontage om det förtydligar din ansökan.