1. Start

Kolumn 1

1. Start

Information

Du som vill måla på fasaden eller sätta upp en skylt behöver oftast söka bygglov om fastigheten ligger inom detaljplanerat området. Däremot är inte till exempel skyltar i fönster, uppfällningsbara markiser och flaggor bygglovspliktiga. Om du vill flytta eller ändra färg och form på en redan uppsatt skylt måste du oftast också söka bygglov.

Bygglovsplikten gäller både reklamskyltar och skyltar för butik och verksamhet. För gatupratare krävs inte bygglov, men däremot tillstånd från polismyndigheten och tekniska förvaltningen.

Utanför detaljplanerat område krävs normalt inte något tillstånd.

Hitta gällande detaljplaner och områdesbestämmelser på en karta. 

Som vägledning för dig som tänker söka bygglov för att sätta upp en skylt har stadsbyggnadskontoret tagit fram ett skyltprogram.

Läs skyltprogrammet  (pdf)

Avgift

En avgift tas ut vid prövningen av din ansökan. Vi tar även ut en avgift för det arbete vi har lagt ner om ditt ärende avslås, avvisas eller du själv återkallar det.

Handläggningstid

Handläggningstiden är normalt max 10 veckor från det att ansökan är komplett. Vi får in många ansökningar på våren. Om det är möjligt så välj att ansöka en annan period.